Spojujeme chytrá řešení pro růst české ekonomiky.

Jsme zastřešující platforma, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízíme společný hlas profesních sdružení v oblasti moderní energetiky.

Přečíst více
Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Akumulace energie

Akumulace energie

Kogenerace: účinné využití zdrojů energie

Kogenerace: účinné využití zdrojů energie

Chytré sítě

Chytré sítě

Elektromobilita

Elektromobilita

Efektivní budovy

Efektivní budovy

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Digitalizace energetického trhu

Digitalizace energetického trhu

Cirkulární ekonomika – recyklace materiálů

Cirkulární ekonomika – recyklace materiálů

Představení

Jsme zastřešující platforma, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy. Nabízíme společný hlas profesních sdružení v oblasti moderní energetiky.

Zakládajícími členy jsou Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid a Solární asociace, největší české sdružení provozovatelů fotovoltaických elektráren. Akademickou sféru ve svazu zastupují Univerzitní centrum efektivních budov ČVUT v Praze, Centrum ENET při VŠB – TU Ostrava a spolupracujeme také s experty z Fakulty elektrotechniky VUT v Brně.

Příležitost pro spolupráci

Svaz moderní energetiky je otevřen dalším zájemcům o členství z řad spolků a asociací. Cílem průniku jednotlivých směrů moderní energetiky je získat silný hlas inovativním řešením a budovat příležitosti pro jejich rozvoj v rámci české ekonomiky.

Členské spolky a asociace se mohou zapojit do tvorby strategie Svazu moderní energetiky, získají přístup k aktuálním změnám zákonů, čerstvým zprávám z evropské legislativy a budou se moci podílet na předkládání připomínek. Získají také pomoc a zázemí Svazu v oblasti  mediální práce či marketingového poradenství.

Více o možnostech členství Zobrazit
 • plné členství zajistí kompletní možnosti zapojení do aktivit SME ČR,
 • členové získají možnost podílet se na připomínkování nové legislativy, akčních plánů a dalších strategických dokumentů pro rozvoj moderní energetiky v Česku včetně možnosti uplatnění vlastních vizí a podnětů,
 • členství garantuje slevy na seminářích a konferencích organizovaných SME ČR,
 • účast na pracovních skupinách SME ČR,
 • možnost využití networkingu napříč členskou základnou a účast na uzavřených klubových debatách k interním strategiím SME ČR,
 • poradentství v oblasti médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
 • možnost prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR

Partnery svazu se mohou stát firmy a podniky, kterým je blízké téma rozvoje nových prvků  energetiky. Partnerům nabízíme exkluzivní přístup k novinkám z oblasti moderní energetiky v Česku i ve světě, prezentaci na připravovaných akcích a v plánovaných informačních materiálech. Partneři Svazu moderní energetiky se mohou zapojit do práce svazu a předkládat návrhy či připomínky v oblasti legislativy, mohou také získat mediální poradenství.

Více o možnostech pro partnery SME ČR Zobrazit
 • generální partneři získají příležitost spojit svou značku s oblastí moderní energetiky v České republice,
 • příležitost zapojení do aktivit SME ČR,
 • partneři získají možnost podílet se na připomínkování nové legislativy, akčních plánů a dalších strategických dokumentů pro rozvoj moderní energetiky v Česku včetně možnosti uplatnění vlastních vizí a podnětů,
 • partneři získají možnost představit své produkty na akcích pořádaných SME ČR za zvýhodněných podmínek,
 • partnerství garantuje slevy na seminářích a konferencích organizovaných SME ČR,
 • účast na pracovních skupinách SME ČR,
 • možnost využití networkingu napříč členskou základnou a účast na uzavřených klubových debatách k interním strategiím SME ČR,
 • poradenství v oblastí médií a marketingu od zkušeného týmu SME ČR,
 • zvýhodněnou nabídku prezentace na Obnovitelně.cz, jednom z nejčtenějším zpravodajských portálů z oblasti energetiky v ČR.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Tomáše Buzrlu, výkonného ředitele SME ČR, na tomas.buzrla@modernienergetika.cz

Společná vize

Základním cílem Svazu moderní energetiky ČR je zajistit dobré podmínky pro technologický růst české ekonomiky. Naše úsilí bude rámovat snaha o to, aby domácí ekonomiku poháněly nízkouhlíkové zdroje energie, mezi které nepatří pouze elektrárny nebo teplárny, ale také energetické služby nebo využití chytrých sítí a virtuálních řešení. Klíčové bude zajistit spolehlivé a dostupné zásobování energie pro všechny kategorie odběratelů při zachování požadavků na čistotu ovzduší, energetickou nezávislost, stabilitu dodávek a dlouhodobě nízké ceny.

Společným jmenovatelem našeho úsilí je přesvědčení, že moderní energetiku lze chápat jako širší rámec zahrnující moderní technologie, opatření a postupy, směřující k energetice efektivní, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. K jednotlivým technologiím přistupujeme tak, aby byl zachován princip technologické neutrality při zohlednění očekávaného vývoje a inovací.

Využijeme průniků mezi obnovitelnými zdroji energie, akumulací energie, chytrými sítěmi, společnou výrobou elektřiny a tepla, nastupujícími řešeními v oblasti digitalizace a dalšími energeticky efektivními řešeními tak, abychom společně navrhovali opatření, která umožní stabilní rozvoj nové energetiky jako pevné součásti české ekonomiky.

Moderní cíle

Svaz moderní energetiky ČR chce do české debaty přinášet evropské impulsy, které povedou k zajištění přední pozice v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Naším cílem je zajistit pro český energetický průmysl a vývojová pracoviště takové podmínky, které z nás udělají tygra v oblasti inovativních řešení pro 21. století.

Zasadíme se o to, aby české domácnosti a firmy mohly uplatňovat nová řešení z oblasti digitalizace, moderní energetiky nebo dopravy. Budeme usilovat o takové legislativní změny a pravidla, která dostanou českou ekonomiku na špici technologického vývoje, a především praktického využití inovativních prvků ekonomiky.

Státní energetická koncepce by měla počítat s vývojem technologií a ekonomiky v různých scénářích, které zvládnou pružně reagovat na nástup nových řešení. Budeme iniciovat debatu o aktualizaci energetické politiky. Navrhneme konkrétní cíle v jednotlivých oblastech moderní energetiky, kde základním scénářem pro další rozvoj bude „technologický scénář“ obsahující progresivní variantu rozvoje nových prvků v energetice.

Využijeme progresivní součásti očekávaného obsahu Zimního energetického balíčku Evropské unie k diskuzi o budoucí podobě české energetiky. Zaměříme se především na body jako je samovýroba elektřiny, akumulace energie, elektromobilita nebo nové prvky v rámci energetického trhu (digitalizace, agregátoři, blockchain).

Dlouhodobý trend moderní energetiky představuje podnikatelskou příležitost nejen pro řadu   průmyslových odvětví, ale také výzkumné a vývojové organizace. Budeme usilovat o zvýšení počtu pilotních projektů založených na integraci jednotlivých technologií nízkouhlíkové energetiky.

Výzkum nových řešení na univerzitách i centrech výzkumu může nabídnout potřebné cesty, které povedou k vyššímu využití obnovitelných zdrojů a akumulace energie za lepší ceny i řešením, která integrují jednotlivé prvky moderní energetiky v uživatelsky přívětivý celek. To se však neobejde bez komplexně vzdělaných pracovníků. Podpoříme proto návrhy, které povedou ke zvýšení kvality ve vzdělávání na základních a středních školách zaměřením na rozvoj samostatného myšlení, kreativitu, vyhledávání a analýzu informací a zejména  přípravu na celoživotní vzdělávání.

Zkušený tým Svazu moderní energetiky

Martin Sedlák

programový ředitel

Martin Sedlák

Tomáš Buzrla

výkonný ředitel

Martin Sedlák

Marek Lang

člen představenstva

Martin Sedlák

Josef Jeleček

člen představenstva

Martin Sedlák

Jan Fousek

člen představenstva

Martin Sedlák

Pro média

Průzkum: preference veřejnosti v oblasti moderní energetiky

17. 10. 2018

Stáhnout

TZ: Obnovitelné zdroje dávají ve světě práci více než 10 milionu lidí

9. 5. 2018

Stáhnout

TZ: Vzniká Svaz moderní energetiky

16. 4. 2018

Stáhnout

New Modern Energy Union promises to be the fastest ticket to a low-carbon future in the Czech Republic

19. 4. 2018

Stáhnout
Pro více informací neváhejte kontaktovat Martina Sedláka, programového ředitele SME ČR, na martin.sedlak@modernienergetika.cz nebo 737 128 471.

Vize nové etapy energetiky

Svaz moderní energetiky nabízí české ekonomice využití nových příležitostí, která propojí jednotlivá řešení ze sektoru obnovitelných zdrojů, akumulace energie, elektromobility, chytrých sítí, kombinované výroby elektřiny a tepla nebo energetických služeb a dalších inovativních řešení.

Aktivní domácnosti, firmy a města Zobrazit

Stále klesající ceny solárních panelů nebo větrných turbín přinesou novou etapu investic do energetických zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Nástup digitálních prvků pak vytvoří z obnovitelných zdrojů nástroj pro posílení aktivní role spotřebitele při účasti na energetickém trhu. Vedle nižších účtů za energie dojde k posílení energetické soběstačnosti domácností, firem, měst a obcí.

Baterie a chytré sítě Zobrazit

Rozvoj moderní energetiky a samovýroba elektřiny v domácnostech bez zbytečných překážek pozitivně ovlivní rozvoj malých i větších akumulačních systémů, které umožňují vyrobenou energii uložit pro pozdější spotřebu, případně ji prodat zpět do sítě za tržní hodnotu. Podle mezinárodních expertů mají během následujícího desetiletí ceny baterií klesnout pod 100 dolarů/kWh. Vznikne celý obor akumulace, jako dalšího zdroje čisté energie. Firmy budou schopné nabídnout baterie pro domácnosti i velká řešení pro stabilizací sítě. Spojení baterií, výroby energie z obnovitelných zdrojů a míst spotřeby se pak neobejde bez potřeby inteligentního řízení spotřeby.

Čisté formy dopravy Zobrazit

Doprava je základem naší ekonomiky. Závislost dopravy na spalování ropy však současně vytváří problém v obrovském množství vypouštěných emisí a částic prachu, která nás dusí. Jednou z možností je postupný přechod na elektrický pohon automobilů. Rozvoji elektromobility pomohou opět stále levnější technologie baterií.

Přechod na elektromobily není jedinou možností, jak snížit naši závislost na ropě. Dalším důležitým prvkem v rozvoji čisté mobility je cyklodoprava.  V roce 2015 podle Evropské cyklistické federace ušetřily právě cesty na kole 18 miliard eur za emise skleníkových plynů a energetické zdroje, které by lidé jinak spotřebovali méně ekologickou dopravou. Prodej kol v EU pak přímo přispěl 63 miliardami eur do kas Evropských států.

Vedle dopravních prostředků s bateriemi může pomoci snížit závislost na ropě také využití biometanu nebo vodíku. Důležitým řešením je také pohodlná a rychlá veřejná doprava.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - efektivní využití energie Zobrazit

Přes rychlý rozvoj technologií pro výrobu elektřiny z větru a slunce bude i nadále velká část elektřiny a tepla vyráběna spálením paliva, ať už je to biomasa, bioplyn či fosilní paliva. Při kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET) je energie paliva mnohem lépe využita než při výrobě elektřiny v kondenzačních elektrárnách a  tepla ve výtopnách. Tím je zajištěno snížení spotřeby paliva i produkce emisí oxidu uhličitého. Bez fosilních paliv se v současnosti neobejdeme a při útlumu uhlí bude stoupat spotřeba zemního plynu, který je třeba využívat maximálně efektivně. Právě kogenerační jednotky na zemní plyn mohou představovat vhodný spojovací článek mezi současnou uhelně-jadernou energetikou a budoucí více decentralizovanou energetikou s velkým podílem obnovitelných zdrojů energie.

Průmysl 4.0 Zobrazit

Výměna osvětlení, zateplení budov, optimalizace zdrojů energie nebo výrobní technologie patří k řešením, která zvýší konkurenceschopnost podniků a sníží částky na fakturách za teplo nebo elektřinu. Modernizace průmyslových hal a výrobních linek také nabídne lepší pracovní prostředí zaměstnancům a zefektivní produktivitu práce. Postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, energeticky efektivních technologií i digitalizace otevřou reálnou cestu ke společensky odpovědnému podnikání.

Cirkulární ekonomika Zobrazit

V roce 2009 světová poptávka po komoditách dosáhla 1,5 násobku množství zdrojů, které je planeta schopna zajistit a obnovit udržitelným tempem. Omezené množství zdrojů vyžaduje nové přístupy. Cestou může být cirkulární ekonomika, která na rozdíl od současného lineárního modelu (fungujícího na principu vytěžit – vyrobit – využít – vyhodit) pomyslně maže rovnítko mezi hospodářským růstem a potřebou těžit nové a vzácné materiály. V realitě je toho dosaženo například zaměřením se na materiálové úspory, opětovné použití, opravu a změnu ekodesignu výrobků nebo naplňování potřeb zákazníků novými službami namísto prodeje. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem a maximálním využíváním potenciálu výrobku.