Ekoinovační fórum: aktivní spotřebitel energie – samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky

Ekoinovační fórum: aktivní spotřebitel energie – samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky

 • 24. 11. 2021
 • ONLINE/Slevárna Letná (Havanská 3a 170 00 Praha 7-Dejvice)
 • Praha

Rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace energie přináší postupnou proměnu energetiky, která umožňuje větší decentralizaci, nezávislost na spalování fosilních zdrojů a přináší také podstatný prvek demokratizace. Každý může být výrobcem energie, kterou spotřebovává ve svém domě nebo bude používat na dobíjení elektromobilů. Aktivní zákazník (prosumer) je základním stavebním kamenem transformace evropské energetiky. Nový koncept energetiky dává šanci také pro nová řešení. Technologie, které automatizují spotřebu podle podílu obnovitelné elektřiny na trhu. Microsítě, které zvýší podíl lokálních čistých zdrojů energie. Efektivní budovy, které nabídnou zdravý prostor k bydlení i práci. Prvky flexibility a agregace pomohou s integrací solární či větrné energie do sítě.

Program

10:00-11:30 Úvodní blok: Role aktivních spotřebitelů na energetické transformaci

(jednací jazyk angličtina)

Rakouská vláda letos otevřela cestu k přechodu na 100% podíl vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů. Společně s tím jsou nastaveny i podmínky pro vznik energetických společenství, které umožní každému v Rakousku se na využívání obnovitelných zdrojů podílet. Hlavní město Vídeň má zkušenosti s nástupem energetických společenství již zhruba 10 let a plánuje je nadále posilovat. Blok napoví, zda a kde se může inspirovat i nový český energetický zákon.

 • Dr. Jürgen SCHNEIDER, vedoucí sekce ochrany klimatu a životního prostředí na rakouském ministerstvu pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie
 • Clara Treberspurg, expertka Wien Energie GmbH: Participace občanů na solárních elektrárnách
 • Anja Hintermeierová, MBA, expertka Wien Energie GmbH: Komunity obnovitelné energie – komunitní energetika města Vídně: společné investice obyvatel do obnovitelných zdrojů energie

12:00-13:30 Blok II: Připraveni na strategii 55

(jednací jazyk čeština)

Blok nabídne debatu o připravenosti na evropskou strategii, která míří k dosažení redukce emisí o 55 % do roku 2030 v kontextu rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jejich integrace do sítě a role energetických společenství či aktivních spotřebitelů.

Hosté diskuzního bloku:

 • Martina Krčová, radní Energetického regulačního úřadu
 • Pavel Řežábek, hlavní ekonom ČEZ
 • Alois Míka, Senior Energy Expert ČSOB
 • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

13:30-15:00 Blok III: Praktické ukázky energetických společenství – pilotní projekty, které ukazují cestu

Projekty nových čtvrtí, které jsou připravovány s důrazem na využití lokálních zdrojů energie: obnovitelné zdroje a záchyt dešťové vody, které může doplnit vysoká míra recyklace a využití udržitelných materiálů.

 • Markéta Adamcová, projektová manažerka, LEEF Technologies – PED: Energeticky plusové městské čtvrti: mezinárodní výzkumný a inovační projekt se spoluprací účastníků z výzkumné, komunální a obchodní oblasti z Rakouska, České republiky a Švédska
 • Jan Bárta, Centrum pasivního domu: Klimaticky neutrální čtvrť, která vzniká s důrazem na udržitelnost od samotných základů v Židlochovicích nedaleko Brna
 • Lukáš Ferkl, Komunitní energetika – první reálné projekty: Lokalita domů, které sdílí energii. Může jít o elektřinu, teplo nebo dešťovou vodu

Organizační informace:

Registrace pro fyzickou účast na akci je platná pouze po potvrzení od organizátorů.

Akce současně proběhne on-line prostřednictvím platformy Zoom a webu ČTK. Link pro sledování vám přijde na základě vyplněného registračního formuláře. Během sledování lze pokládat dotazy písemnou formou přes sekci Q&A.

Pro fyzickou účast prosíme o dodržení aktuálně platných mimořádných nařízení a opatření vlády pro ochranu zdraví.

Více na: Úvodní stránka – Technologická agentura ČR (tacr.cz)

Mediální partneři: oenergetice.cz, obnovitelne.cz, tzb-info.cz

Prezentace panelistů:

Alois Mika-CSOB Advisory prezentace 1

Jan Barta-2021_11_24_Ekoinovacni_forum-Chytre_Lichy_energetika

Lukáš Ferkl-Prezentace Ferkl – komunitní energetika

Markéta Adamcova-INTERACT_20211122

Martin Sedlák-EkoInovace-MS-No2

Martina Krcova-EKOINOVACNI FORUM 24.11.2021_Martina Krčová

Rezabek-Ekoinovacni forum Pavel Rezabek CEZ 211124

Treberspurg + Hintermeier -Solar Citizen Participation_Renewable Energy Community