Ekoinovační fórum: Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství

Ekoinovační fórum: Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství

 • 3. 12. 2020
 • on-line

Sucho je negativním fenoménem posledních let. Letošní rok měl být nejsušší a zdá se, že místo toho přicházely bleskové povodně a celkové ochlazení. Je nenávratně narušen malý vodní cyklus a budeme svědky velkých změn globálního klimatu bez šance na zmírnění jeho negativních dopadů? Jsou cestou adaptační a mitigační opatření? Umíme je efektivně plánovat a realizovat v krajině, ve městech? Budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj, inovace? To jsou témata, která rámují webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí. 

Program

Boj proti suchu

10:00 – 11:30

 • Od trendu k suchu, přes diagnostický a informační systém Intersucho, po vývoj adaptačních opatření

Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)

 • Ekosystémové služby: budoucnost pohledu na ekonomiku environmentálních inovací

Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

 • Co může městům a obcím přinést spolupráce s akademickou sférou – příklady spolupráce Katedry geografie PřF UPOL se státní správou a samosprávou

Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL

 • Prolomit sucho aneb adaptace ČR na klima

Jiří Malík, předseda, Živá voda

Zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství a lesnictví

11:30 – 13:00

 • Zastavme sucho – efektivní strategie v adaptaci obcí a měst na změnu klimatu

Martin Vokřál; jednatel/CEO; ASITIS

 • Družicová data – nejlepší přítel moderního a šetrného zemědělce

Jan Labohý; CEO; World from Space

 • Precizní zemědělství v době internetu věcí v praxi: moderní technologie v ekologizace českého (nejen) zemědělského sektoru

Vojtěch Malina, CEO, CleverFarm

 • Ekologická opatření pro města a kraje v programu Smart Parks For Future (snižování negativních klimatických dopadů, zavádění prvků modrozelené infrastruktury apod.)

David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest

 • Program LČR – Vracíme vodu lesu – příklady konkrétních realizacích plošného zadržování vody

Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky

Webinářem bude provázet Marie Bastlová (CNN Prima News

Registrujte se prostřednictvím formuláře nebo sledujte on-line na Facebooku Svazu moderní energetiky či webu ČTK

Akci pořádá Svaz moderní energetiky, BIC Brno a Inovační centrum Olomouckého kraje. Generálním partnerem je agentura CzechInvest. Záštitu Ekoinovačnímu fóru udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Olomoucký kraj, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace. 

Webinář je součástí Ekoinovačního fóra – platformy pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky

Předchozí debaty

Country for the Future: Role inovací v restartu české ekonomiky po covidu-19 a naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Úvodní debata Ekoinovačního fóra online proběhla 19. listopadu za účasti náměstkyně ministra průmyslu Silvány Jirotkové, náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze, generálního ředitele CzechInvest Patrika Reichla, Kamila Čermáka, generálního ředitele ČEZ ESCO, a.s. či Jannise Samarase, generálního ředitele Kofola, a.s. a dalších. Záznam debaty si můžete připomenout na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1955171?h=129de703a7c34b0a56ad46319244a0bb

Moderní energetika – inovativní řešení, která podpoří rozvoj regionů

Webinář se věnoval inovativním řešením v energetice. Debata proběhla 27. listopadu za účasti radního Jihomoravského kraje se zaměřením na vědu, výzkum, inovace a IT Jiřího Hlavenky, Head of Public Affairs ČEZ ESCO Davida Martínka, zakladatele skupiny Amper a CO2IN: Mobilní aplikace pro snížení uhlíkové stopy Jana Palaščáka, odborného asistenta, Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT: Inovace v bateriích: nové technologie lithiových akumulátoru a rostoucí kapacity produkce Martina Ledinského, náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděli a dalších. Záznam debaty si můžete připomenout na: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1962019?h=39741bd75604494660a99fc61f98def3

Tento webinář je realizován za finanční podpory v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II.