Jak může zelená energetika snížit účet za klimatické škody

Jak může zelená energetika snížit účet za klimatické škody

 • 13. 7. 2021
 • ON-LINE

Odborníci představí studii Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vypracovanou pro Alianci pro energetickou soběstačnost, která přináší propočty přínosu rozvoje zelené energetiky v podobě snížení klimatických škod, pracovních míst či smysluplného využití prostředků v podpůrných programech.

Studie v rámci scénářů mapuje možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Česku do roku 2030 a k nim stanovuje přínosy v podobě snížení znečištění ovzduší. Prorůstové scénáře ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, na 12 milionů megawatthodin ročně, a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku, na necelých 5 milionů megawatthodin.

Tento růst modeluje „Zelený“ scénář, který by tak zajistil potřebné snížení emisí do roku 2030 o 53,5 procenta oproti úrovni roku 1990. To by se promítlo ve snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 miliardy Kč a snížení negativních dopadů ze změny klimatu o 18 miliard Kč. Pozitivní zprávou je pak příležitost k vytvoření 108 tisíc pracovních míst v sektoru zelené ekonomiky.

Téma doplní komentáře k očekávanému představení aktualizace evropské směrnice pro cíle v oblasti budování obnovitelných zdrojů energie a doporučení pro aktualizaci českých závazků nebo nastavení podpory pro zelenou energetiku.

Program:

Milan Ščastný, Lukáš Rečka, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova: Možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030 – představení studie a navazující debata s autory

Na představení studie naváže panelová debata, které se vedle autorů studie zúčastní také:

  • Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, 1.místopředseda Hospodářského a měnového výboru (ECON)
  • Martin Sedlák, ředitel Svazu moderní energetiky
  • Jan Habart, předseda CZ Biom
  • Jan Troják, ředitel projektového financování ČSOB

 

Debatou bude provázet Veronika Sedláčková, redaktorka Seznam Zprávy.

Debaty se můžete zúčastnit  osobně v JazzDock. V případě zájmu o osobní účast prosíme o předchozí registraci pomocí tohoto formuláře a příchod 20 minut před začátkem akce. Platné jsou pouze potvrzené registrace. Po skončení akce bude prostor pro volnou debatu a připraveno lehké občerstvení. Prosíme také o dodržení aktuálně platných mimořádných nařízení vlády v oblasti zdravotních omezení.

Diskuze lze sledovat také on-line prostřednictvím:

 • ZOOM včetně možnosti zapojit se do debaty. Registrace zde
 • webu ČTK