Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst Zlín

Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst Zlín

 • 13. 4. 2023
 • Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky
 • Zlín, Mostní 5139, 760 01

Smart Region Tour 2023 pro Zlínský kraj a Olomoucký kraj – Téma: REALIZACE CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

Česko zvládlo letošní topnou sezónu a podařilo se zbavit závislosti na ruském zemním plynu. Nově jsou k dispozici programy pomáhající prostřednictvím 100% financování zateplení nebo výměny oken domácnostem v těch rodinných domech, kde bydlí zejména senioři či rodiny pobírající příspěvky na bydlení.

Jak mohou města a obce využít příležitosti k úsporám energie či místních obnovitelných zdrojů tak, aby zkrotily výdaje za energie? Co mohou nabídnout obyvatelům a kdy přijde do Česka komunitní energetika? Konference nabídne možnosti založené na posilování energetické nezávislosti i příklady dobré praxe – realizované nebo rozbíhající se projekty na úrovni obcí a měst, které posilují energetickou bezpečnost a nezávislost na fosilních zdrojích.

Prezentace: 

1-a-Petr-Tomas

1-b-Filip-Malenak

1-c-Jiri-Jaros

1-d-Zuzana-Tuckova

1-e-Petr-Sáha

2-a-Petr-Hladík

2-b-Robert-Teleky

2-c-Miroslava-Knotkova

2-d-Tomas-Buzrla

3-a-Lukas-Urban

3-b-Zdenek-Triska

3-c-Marcela-Kubu

3-d-Lenka-Vaněk

4-a-Jan-Jelinek

4-b-Miroslav-Scheiner

 5-a-Katerina-Vasku

5-b-Martin-Ander

5-c-Kateřina-Vosičková

PROGRAM: 

8:00–8:30 Registrace účastníků a občerstvení

8:30–8:50 Úvodní slova

 • Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
 • Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
 • Petr Tomáš, statutární ředitel SCII
 • Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky
 • prof.  Ing. David Tuček, Ph.D., děkan Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně

9:00–10:15 I. Blok: Praktické ukázky chytrých řešení

 • Petr Tomáš, statutární ředitel SCII – Smart City Hub a jeho využití v praxi
 • Filip Maleňák, zakladatel aplikace Záchranka – Od aplikace Záchranka k portálu Bezpečí: nové možnosti pro komunikaci na linku 156
 • Jiří Jaroš, člen rady Zlínského kraje pro digitalizaci, mládež a sportu: Projekt 5G sítě ve Zlínském kraji  
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně, Výuka budoucích odborníků v oblasti udržitelného rozvoje
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc.,  Energetický výzkum na UTB ve Zlíně

10:15–10:30 Coffee break

10:30–11:30 II. Blok: Dohoda pro budoucnost – jak můžeme
vyhrát nad cenami energie i změnou klimatu

 • Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí
 • Robert Teleky (KDU-ČSL), předseda Podvýboru pro energetiku PSP ČR, poslanec
 • Miroslava Knotková, ředitelka, Energetická agentura Zlínského kraje
 • Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

11:30–13:00 III. Blok: Zelená energie: přichází nová
vlna investic

 • Lukáš Urban, vedoucí Oddělení veřejné energetiky SFŽP – finance v Modernizačním fondu pro obce a města
 • Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global – Solární elektrárny na budovách a průmyslově znečištěných lokalitách
 • Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace – Úspory provozních nákladů vs. náklady na rekonstrukci, aneb jak nezruinovat obecní rozpočet
 • Lenka Vaněk, ředitelka úseku inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO

13:00–13:45 Rautové občerstvení

13:45–14:30 IV. Blok: Jak na realizaci chytrých řešení

 • Mgr. Jan Jelínek, Oddělení urbánní politiky a strategií Ministerstva pro místní rozvoj – Pojetí Smart Cities ze strany MMR a aktuální příležitosti nejen pro obce a regiony
 • Miroslav Scheiner, MPO – Města a obce jako aktivní hráči inovačního ekosystému
 • Ing. Josef Molnár, hlavní manažer projektů Clean Energy Fund SICAV, a.s. – Možnosti financování chytrých řešení

14:30–15:30 V. Blok: Jak na energetickou nezávislost
domácností a měst

 • Kateřina Vašků, specialista na municipality, Columbus Energy: malé domácí fotovoltaiky
 • Martin Ander, specialista na komunitní projekty, Svaz moderní energetiky – bytový dům a první kroky pro energetická společenství
 • Kateřina Vosičková, energetická manažerka, Statutární město Prostějov – energetický management města – úspory energie i zelené zdroje
 • Daniel Šenkeřík, starosta Hostětín – Energeticky soběstačný region

Registrace
Akce je určena primárně pro zástupce měst a obcí. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE. Žádáme proto o včasnou registraci.

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Kociánová, katerina.kocianova@obnovitelne.cz.