Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst a vyhlášení výsledků soutěže CzechInvest: Inspirativní region

Konference Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost obcí a měst a vyhlášení výsledků soutěže CzechInvest: Inspirativní region

 • 1. 12. 2023
 • Magistrát města Jihlava, Gotický sál, Masarykovo nám. 97
 • Jihlava

Konference v Jihlavě představí aktuální trendy v programech na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a energetických renovací domů: Nové zelené úsporám a Modernizačním fondu. Díky informacím, které na konferenci získáte, se budete moci připravit na posilování energetické nezávislosti a podpořit tak energetickou bezpečnost domácnosti, města, obce nebo firmy.

Během setkání budou vyhlášeny výsledky soutěže CzechInvest: Inspirativní region: inovativní řešení soběstačnosti v otázkách komunální energetiky, sdílené ekonomiky, cirkulární ekonomiky a podpory podnikání

Konference proběhne za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a pod záštitou primátora statutárního města Jihlavy Petra Ryšky.

Prezentace panelistů:

Petr Valdman

Zdeněk Tříska

Stanislav Cetkovský

Lukáš Dobeš

Marcela Kubů

Martin Ander

Ondřej Němec

 

Fotogalerie z akce

Praktické přednášky poradí, jak lze využít příležitosti v úsporách energie a místních obnovitelných zdrojích energie tak, aby se maximalizovaly jejich přínosy – zejména pomohly snížit výdaje za energie. Nebudou chybět informace o novinkách v podpůrných programech, které stát nabízí pro financování renovace budov, instalace solárních panelů nebo využití větrné energetiky.
Součástí konference je také vyhlášení vítězů soutěže Inspirativní region – ocenění pro inovativní obce, města, mikroregiony, nebo kraje. Akci Inspirativní region pořádá CzechInvest pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí ČR. Partnery soutěže jsou Národní síť zdravých měst, Berman group, Svaz moderní energetiky, Unie komunitní energetiky a JINAG.

PROGRAM:

Moderace: Jana Šandlová Vlčková, MŽP

9:00-9:20: Registrace a zajištění vstupu účastníků

9:20-9:30 Zahájení konference a přivítání účastníků

 • Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky
 • Michal Urban, ředitel Divize podnikatelského prostředí, CzechInvest

9:30-11:00 Chytrá řešení pro energetickou soběstačnost domácností, obcí a měst: jak na úspory energie, využití obnovitelných zdrojů a komunitní energetiku

 • Petr Valdman, ředitel SFŽP
  Aktuální podmínky programů Nová zelená úsporám pro domácnosti / NZÚ Light /
  Finance v Modernizačním fondu pro obce, města a firmy
  Nová výzva na podporu zakládání energetických společenství
 • Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global:
  Solární elektrárny na budovách a průmyslově znečištěných lokalitách
 • Stanislav Cetkovský, ředitel úseku řízení služeb, ČEZ Obnovitelné zdroje
  Větrné elektrárny a příležitosti pro spolupráci
 • Lukáš Dobeš, ředitel TEDOM Operation
  Kogenerační jednotky: od zemního plynu k využití skládkového plynu, bioplynu a vodíku
 • Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace
  Úspory provozních nákladů vs. náklady na rekonstrukci, aneb jak nezruinovat obecní rozpočet

11:00-12:30 Panelová debata s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem

Moderace: Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Témata, která otevřeme:

 • dává zelená modernizace smysl?
 • jak se připravují obce využít příležitosti nové energetiky?
 • co připravuje Ministerstvo životního prostředí pro urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie?

Bude prostor také pro otázky účastníků z dalších oblastí ochrany životního prostředí.

12:30-13:00 Přestávka s občerstvením

13:00-14:00 Finále soutěže Inspirativní region 2023

Představení soutěže Inspirativní region, prestižního prostoru pro inspirativní municipality, které vlastními projekty z komunální, sdílené či cirkulární ekonomiky rozvíjejí svou soběstačnost a podporují podnikatelské prostředí.

Moderátorka: Alena Hájková, ředitelka Odboru regionálních kanceláří, CzechInvest

Složení odborné poroty: zástupci Národní sítě Zdravých měst, Svazu moderní energetiky, Unie komunitní energetiky, Berman Group, JINAG a CzechInvestu.

Prezentace 5 finalistů, odborné posouzení od poroty, vyhlášení vítězů a předání cen:

 • Město Havířov: Systém Energy Broker pro efektivní řízení energetického
  hospodářství
 • Obec Mikolajice: Kogenerační kotel Wave pro vytápění obecních budov
 • Město Milevsko: FLOWBOX jako platforma pro energetiku města
 • Město Příbor: Centrum opětovného použití Re-use centrum
 • Město Slavičín: CIRKULA sdílené centrum komunální energetiky

Michal Urban: Představení služeb CzechInvestu pro municipality

14:00-14:30 Jak na energetickou soběstačnost: zdroje v budovách a sdílení elektřiny

 • Martin Ander, specialista Svazu moderní energetiky na projekty komunitní energetiky
  – co můžeme čekat od novely Lex OZE 2
  – co je to sdílení elektřiny a jak s ním pracovat
 • Ondřej Němec, energetický poradce Energetická agentura Vysočiny
  – jak připravit projekty na nové obnovitelné zdroje
  – s čím vám může Energetická agentura Vysočiny pomoci

Registrace
Akce je určena pro zástupce měst a obcí, zástupce Místních akčních skupin a zástupce podnikatelského sektoru. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE. Žádáme proto o včasnou registraci.

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Buzrlová, katerina.buzrlova@obnovitelne.cz.