Kulatý stůl NECP 2024: Nové technologie v NKEP

Kulatý stůl NECP 2024: Nové technologie v NKEP

  • 11. 4. 2024
  • Praha

Zelený vodík, akumulace, agregace či chytré sítě, to vše jsou ukazatelé nových technologií, které společně přispívají k vytváření moderních a udržitelných energetických systémů. Jsou šetrnější k životnímu prostředí, efektivnější a umožňují aktivní účast spotřebitelů v procesu správy energie. Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu (NECP) klade důraz na jejich důležitost při transformaci energertiky.

Jaké kroky je nutné podniknout, aby začlenění nových technologií proběhlo
úspěšně:

• Jaké jsou výzvy a příležitosti při začlenění nových technologií do české energetické soustavy?

• Jaký je vliv nových technologií na udržitelnost a ochranu životního prostředí?

• Jakým způsobem může spolupráce mezi veřejným sektorem, průmyslem a akademickou sférou urychlit adopci nových energetických technologií?

• Jaký je ekonomický potenciál pro zapojení spotřebitelů a aktivní účast ve správě energie pomocí moderních technologií?

O tom budeme diskutovat u kulatého stolu, jehož závěry budou přetaveny do souboru doporučení pro rozhodovatele.

Úvodní vstupy do diskuse zajistí:

Obnovitelné zdroje, sítě:
• ZDENĚK HRUŠKA, ČEPS
• PETR KUSÝ, EDC
• LIBOR KOLÁŘ, EG.D
• MARTIN MICHEK, ČAPLDS

Nové technologie:
• LUDMILA VOZDECKÁ, TEDOM
• JAN HINCL, Delta Green
• DARINA MERDASSI, DECCI
• ZDENĚK TŘÍSKA, Solar Global

Fotogalerie z akce