Kulatý stůl NECP 2024: Zelená energie bez bariér: Jak účinně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů

Kulatý stůl NECP 2024: Zelená energie bez bariér: Jak účinně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů

  • 26. 3. 2024
  • Praha

Česko nevyužívá svůj potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Větrných elektráren, ale i velkých solárních, se staví málo ve srovnání s našimi sousedy. Evropská komise doporučila české vládě zvýšit cíl zelené energie o tři procentní body v aktuálním návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP).

Co je potřeba udělat, aby mohl být cíl dosažen: 

  • Jak odstranit bariéry a přetvořit je v příležitosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie s cílem zajistit energetickou bezpečnost, snižování fosilních paliv a posílit konkurenceschopnost české ekonomiky současně? 
  • Jaké nástroje urychlí výstavbu zelené energetiky a přitom zachovají ochranu vzácné přírody? 
  • Co je třeba udělat pro zjednodušení administrativy a jak nastavit efektivní finanční nástroje? 

 

O tom budeme diskutovat u kulatého stolu, jehož závěry budou přetaveny do souboru doporučení pro rozhodovatele. 

Úvodní vstupy do diskuse zajistí:

Impulsy & bariéry:

Pavel Doucha, advokát, partner Doucha Šikola Advokáti, s.r.o.

Tomáš Vrbický, NOHO

Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu MŽP ČR

Ekonomika:

Lenka Vaněk, ředitelka úseku inovace a dekarbonizace ČEZ ESCO

Jan Troják, ředitel projektového financování ČSOB

Marek Lang, člen správní rady společnosti JRD

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Fotogalerie z akce