Kulatý stůl NECP 2024: Zelená energie bez bariér: Obnovitelné zdroje a veřejnost – mýty a fakta vs. potřeba dekarbonizace

Kulatý stůl NECP 2024: Zelená energie bez bariér: Obnovitelné zdroje a veřejnost – mýty a fakta vs. potřeba dekarbonizace

  • 27. 5. 2024
  • Ministerstvo životního prostředí
  • Praha

Česko potřebuje do roku 2030 nahradit uhelné elektrárny,
které vytlačí ekonomika provozu s trhu.

Rychlý nástup obnovitelných zdrojů však vedle legislativních bariér může narazit na mýty o možnostech těchto řešení u veřejnosti. Také do
diskuze o změnách v energetice se dostávají prvky dezinformací zpochybňujících problém klimatické změny, které mají za cíl oslabit potřebu dekarbonizace. Během setkání se proto zaměříme na

• Mýty a fakta: komunikace s veřejností o roli obnovitelných
zdrojů a smyslu dekarbonizace
• Jak mohou vypadat komunikační strategie pro akceleraci
rozvoje obnovitelných zdrojů v regionech
• Jak dezinformace ovlivňují debatu o řešeních změny
klimatu a jak jim čelit
• Pomůže zapojení konkrétních podniků, které se hlásí
k dekarbonizaci

O tom budeme diskutovat u kulatého stolu, jehož závěry
budou přetaveny do souboru doporučení pro rozhodovatele.

Úvodní vstupy do diskuse zajistí:

Trendy v české společnosti: co si myslíme o dekarbonizaci
& zkušenosti s komunikací zelených témat

• MARTIN PHILIPP, STEM – Chtějí Češi a Češky zelená
řešení?
01_Martin Phillip STEM

• JAN KRAJHANZL – Jak oslovit regiony a periferie
02_Jan Krajhanzl 2050

• VOJTĚCH KOTECKÝ, CoŽP – Základní principy
zelené komunikační kampaně
03_Vojtěch Kotecký CoŽP

• MARTIN POLÍVKA, ředitel komunikace MŽP
– Zelená modernizace
05_Martin Polívka MŽP

• ROMAN GAZDÍK, tiskový mluvčí ČEZ – Jak a proč
potřebujeme vybudovat tisíce megawattů obnovitelných zdrojů energie
04_Roman Gazdík ČEZ

Diskusní setkání probíhá za podpory projektu From Plans to Reality:
Renewable Chance for Future podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou