Mezinárodní kulatý stůl – Nová energie Česka

Mezinárodní kulatý stůl – Nová energie Česka

 • 5. 4. 2019
 • Kotelna Karlín - Pernerova 652/55
 • Praha 8

Svaz moderní energetiky představí myšlenku Nové energie Česka. Impulsu, který chce dát naší zemi šanci sebevědomě vstoupit na globální trh měnící se energetiky a otevřít prostor pro nástup inovací. Nová energie Česka přinese řešení, která zvýší energetickou nezávislost domácností, podniků, měst a obcí. Naše země s tradicí strojírenského průmyslu, skvělými inženýry a kvalifikovanými dělníky má velmi dobrou pozici vytěžit z proměny energetiky maximum.

Úvodní příspěvky nabídnou inspirativní zkušenosti ze zahraniční i pohledy domácích leaderů v oblasti moderní energetiky. Nová energie Česka chce dostat naši zemi opět na špici světového průmyslu, proto by na ní neměl chybět žádný z kapitánů českých firem.

ÚVOD

Nová energie Česka – příležitost posunout naši zemi vpřed

 • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky
 • Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

BLOK 1 – Proměna energetiky: čistá, bezpečná a digitální

Potřebujeme program Apollo ve stylu řešení klimatických změn

 • Prof. Hans Joachim Schellnhuber, zakladatel a emeritní ředitel Postupimského institutu pro výzkum změny klimatu (PIK). Je jeden z nejvýznamnějších světových vědců v oblasti klimatu. Člen Německého poradního sboru pro globální změnu. Dlouhodobý člen Mezinárodního palenu pro změny klimatu (IPCC). Držitel Ceny za životní prostředí v Německu (2007), Ceny Volvo pro životní prostředí (2011) a Ceny Blue Planet (2017).

Pohled zástupců české vlády na možnosti proměny energetiky

 • V jednání účast zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Moderní energetika ve střední Evropě

 • Pavel Cyrani, ČEZ a. s., ředitel divize obchod a strategie Skupiny ČEZ, člen představenstva ČEZ a. s. Pavel Cyrani působí ve Skupině ČEZ od roku 2006 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance. Před nástupem do ČEZ, a. s., působil v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company. Digitalizace a inovace v energetice
 • Dean Brabec, řídící partner společnosti Arthur D. Little s odpovědností za aktivity společnosti ve střední a východní Evropě. Zaměřuje se na poradenství spojené s tvorbou strategií a business plánů, s využíváním inovací a nových technologií, regulací a řízením rizik, zvyšováním podnikatelské výkonnosti, a řízením nákladů.

BLOK 2 – Financování moderní energetiky: nové nástroje pro dekarbonizovanou ekonomiku

Financování projektů udržitelného rozvoje

 • Thomas Jorberg, výkonný ředitel GLS Bank. Thomas Jorberg byl jedním z prvních zaměstnanců sociálně-ekologické GLS Bank. GLS Bank je německá etická banka, která byla založena v roce 1974 jako první banka v Německu na myšlence etického financování. Zaměřuje se na financování kulturních, sociálních a ekologických projektů. Financování proměny energetiky: moderní zdroje dostávají zelenou
 • Petr Hutla, člen představenstva ČSOB, od února 2018 zastává pozici vrchního ředitele zodpovědného za oblast Řízení úvěrů, ČMSS, Právní oblast i CSR Skupiny ČSOB. Podpora pro přechod na klimaticky neutrální ekonomiku
 • Andreas Piontek, energetický expert – divize energetická účinnost a malých energetických projektů, Evropská investiční banka. Před vstupem do banky pracoval Andreas v oddělení Evropské komise pro výzkum nových a obnovitelných zdrojů energie. Možnosti financování vývozu nízkouhlíkových technologií
 • Tomáš Hadžega, ředitel Úseku exportního financování České exportní banky (ČEB). Ze své pozice řídí obchodní aktivity banky. Do ČEB nastoupil v polovině roku 2018, v bankovnictví se ovšem pohybuje přes dvacet let. Naposledy působil v Expobank CZ na pozici Head of Corporate Banking Czech Republic, předtím v Bank of China, Raiffeisenbank, v PPF Bance či Citibank.

Inovativní finanční nástroje pro příští desetiletí

 • Martin Hanzlík, konzultant a expert na finanční nástroje, bývalý generální zmocněnec vlády ČR pro inovativní finanční nástroje.

Moderní energetika: balík příležitostí

 • Fady Al-Kheir, Energon Holding, a. s. Fady Al-Kheir má dlouholeté zkušenosti z oblasti business developmentu, marketingu, zdravotnictví a komunikace. Energetice se intenzivně věnuje od roku 2016, kdy se připojil k Energonu. Zajímá se zejména o inovace a nové technologie.

Akce se koná 5. dubna od 9:00 do 15:15 v Kotelna Karlín, Pernerova 652/55, Praha 8.