Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy

Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy

  • 3. 10. 2019
  • Kulturní dům - Horská 184
  • Budišov nad Budišovkou

Během konference budou přestavena inovativní řešení v maximálně praktické rovině. Dozvíte se o novém projektu s názvem Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou. Během slavnostního představení se budete moci seznámit s malou lokální distribuční soustavou s prvky SMART GRID, která umožňuje pomocí inteligentního řídicího systému a řízení spotřeby efektivně spravovat výrobu a dodávku elektřiny a tepla pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou. Akce se koná od 3. 9. – 4. 10. 2019 v KD v Budišově nad Budišovkou. 

Přednášky se zaměří na jednotlivé inovativní řešení z oblasti moderní energetiky, které mohou nabídnout aktivním městům, obcím i jimi řízeným firmám zajímavé úspory energie, finančních prostředků a zlepšení kvality ovzduší. Dozvíte se novinky o možnostech získání finanční podpory pro energetické projekty a ekonomiky jejich provozu. Inspiraci přinesou konkrétní příklady technologií obnovitelných zdrojů, zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu, bateriových systémů, vytvoření lokálních distribuční soustav, řídicích systémů pro inteligentní hospodaření s energiemi, nabíjecích stanic a čisté mobility. Konkrétní projekty mohou posluchači navštívit přímo v Budišově nad Budišovkou, kde je využíván zemní plyn v unikátní kondenzační kogenerační jednotce TOTEM, včetně energie z fotovoltaické elektrárny a v nedalekých Mikolajicích, kde je využívána biomasa v unikátní české mikroelektrárně WAVE a také včetně energie z fotovoltaické elektrárny. K dispozici bude navíc možnost vyzkoušení elektromobilů.

Samotná konference bude organizována inovativním způsobem tak, že se jednotlivé přednášky budou navzájem prolínat s velkým prostorem pro diskusi mezi posluchači a jednotlivými vystupujícími. Samozřejmostí bude také dostatečný prostor pro získání nových kontaktů a informací v rámci neformální části konference při společenském večeru nebo v rámci jednotlivých workshopů.

Registrace:

https://forms.gle/myH2QFsm1N4viRP28

Detailní program a organizační pokyny: 

Pozvanka_Moderni_energeticka_reseni