Nová energie Česka: ZELENÝ VODÍK & BIOMETAN

Nová energie Česka: ZELENÝ VODÍK & BIOMETAN

 • 4. 10. 2023
 • Seminární sál, Zámecké návrší z. ú., Jiráskova 133
 • Litommyšl

Energetickou bezpečnost a tedy i nezávislost Česka na dovozu zemního plynu podpoří zvýšení podílu zelených plynů, které můžeme vyrobit přímo z domácích surovin. Do roku 2030 může jen biometan vyrobený v ČR nahradit 10 až 15 procent spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu. V Česku vznikají první projekty zeleného vodíku i inovativní řešení, které počítají s mixem bezemisních plynů v rámci kogenerace. Konference otevře témata, která pomohou Česku k maximálnímu využití potenciálu zelených plynů v souvislosti s podpůrnými prostředky, možnostmi odstranění bariér, a využití inovativních technologií.

Fotogalerie z akce

Prezentace panelistů:

Jan Habart

Martin Sedlák

Martin Schwarz

Tomáš Voltr

Lukáš Dobeš

Jiří Rosický

Pavel Dočekal

Petr Mervart

Darina Merdassi

 

Drafty pozičních materiálů z konference můžete komentovat na následujících odkazech:

Nová energie Česka: Zelený vodík

Nová energie Česka: Biometan

Konference proběhne pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Program:

10-10:30 Přivítání a úvodní slova

 • Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předsedkyně Poslanecké sněmovny 
 • Kamil Čermák, předseda představenstva Svazu moderní energetiky a generální ředitel ČEZ ESCO

10:30-12:00 Panelová debata o možnostech zelených plynů v Česku

Úvodní prezentace: potenciál biometanu v Česku – Jan Habart, předseda sdružení CZ Biom (10 min)

Panelová debata, jak může Česko naplnit energetickou bezpečnost v oblasti plynárenství

 • Markéta Zemanová, členka Rady Energetického regulačního úřadu
 • Michal Kučera, předseda Zemědělského výboru PSP ČR
 • Lukáš Řádek, 1. náměstek primátorky, Hradec Králové
 • Marek Lang, člen představenstva Svazu moderní energetiky, člen správní rady JRD GROUP

12:00-12:45 Přestávka s občerstvením

12:45-14:00 Zelené plyny: Příklady dobré praxe využití biometanu

 • Martin Schwarz, vedoucí sekce Biometan, CZ Biom – Úvod bloku a moderace
 • Petr Jílek, vrchní ředitel Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání, MZe – Bioplyn a zemědělství
 • Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group – Biometan z odpadů
 • Lukáš Dobeš, ředitel TEDOM Operation – Kogenerační využití bioplynů
 • Jiří Rosický, ředitel divize strategických investic, Pražská vodohospodářská společnost: ČOV a biometan

14:05-15:20 Zelené plyny nové generace: zelený vodík a syntetické plyny

 • Pavel Dočekal, Head of Regulatory Affairs, Legal & Internal Audit, GasNet s.r.o – Připravenost plynárenství na nástup vodíku
 • Zdeněk Tříska, výkonný ředitel Solar Global – První kilogramy zeleného vodíku z fotovoltaiky v Česku
 • Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, MPO- Vodík: 3 etapy na cestě k neutralitě
 • Darina Merdassi, skupina Decci – Role zeleného vodíku a akumulace energie v budoucí energetické transformaci: hybridní zdroj Energy nest, Vraňany

16:00-17:00 Exkurze biometanové stanice v Litomyšli

Registrace

Akce je určena pro zástupce měst a obcí, zástupce Místních akčních skupin a zástupce podnikatelského sektoru. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE. Žádáme proto o včasnou registraci.

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Buzrlová, katerina.buzrlova@obnovitelne.cz.