Nová energie pro české zemědělství: agrovoltaika a bioplyn

Nová energie pro české zemědělství: agrovoltaika a bioplyn

 • 22. 11. 2023
 • Budova Poslanecké sněmovny, místnost č.108/A - Státní akta, Sněmovní 4
 • Praha

Podané ruce mezi zemělstvím a snižováním spotřeby fosilních paliv představují možnosti produkce solární energie pomocí tzv. agrovoltaiky i výroba biometanu. Agrovoltaika spojuje možnosti zachování zemědělské produkce a produkci solární energie na stejném pozemku. Zahraniční zkušenosti ukazují dobrou praxi například v kombinaci s malinami, ale i různými typy zeleniny. Biometan pak nabízí využití zbytků z rostliné a živočišné výroby či sekvenčních plodin pro posílení energetické bezpečnosti snížením dovozní závislosti na zemním plynu. 

Seminář otevře debatu o příležitostech a vhodných nástrojích podpory pro oba směry zelené energetiky: agrovoltaiku a bioplyn. Blok zaměřený na bioplyn a biometan přinese například možnosti využití zeleného plynu formou malých bioplynových stanic a diskuzi nad formou podpory produkce biometanu. Důležitým tématem bude mimo jiné aktuální novela zákona o zemědělském půdním fondu, která otevírá právě pro agrovoltaiku prostor. 

 

Prezentace panelistů:

Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

Jiří Bím, Solární asociace

Zdeněk Sobotka, SOLEK

Tomáš Brýdl, Bragen

Petr Adamec, SUAS GROUP

Martin Schwarz, CZ Biom

Tomáš Voltr, Energy financial group

Jan Pechanec, Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl

Adam Moravec, CZ Biom

 

Fotogalerie

Záznam z akce je k dispozici v archivu živých vysílání na stránkách PSP ČR.

 

PROGRAM:

8:30–9:00 Příchod účastníků

9:00–9:20 Zahájení semináře

 • MAREK VÝBORNÝ, ministr zemědělství
 • MICHAL KUČERA, předseda ZEV PS PČR
 • MARTIN SEDLÁK, programový ředitel Svazu moderní energetiky

9:20–10:45 Blok 1: Agrovoltaika – možnosti produkce solární
energie                                                 

Moderuje: MARTIN SEDLÁK, Svaz moderní energetiky

Panelisté:

 • JIŘÍ BÍM, vedoucí sekce a garant tématu agrovoltaiky, Solární asociace: Podmínky pro rozvoj agrovoltaiky
 • ZDENĚK SOBOTKA, CEO Solek: Zahraniční zkušenosti s agrovoltaikou
 • TOMÁŠ BRÝDL, Bragen: Solární panely jako ochrana pro pěstování v sadech a plantážích
 • PETR ADAMEC, projektový specialista, SUAS GROUP: Agrovoltaika v rámci transformace uhelných regionů

Diskuse

10:45–11:15 Přestávka, občerstvení

11:15–13:00 Blok 2: Zelený plyn vyrobený v Česku – možnosti
biometanu a bioplynu

Moderuje: MARTIN SCHWARZ, člen předsednictva CZ Biom

Panelisté:

 • MARTIN SCHWARZ, CZ Biom: Úvod bloku
 • PETR JÍLEK, vrchní ředitel, Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání, MZE
 • TOMÁŠ VOLTR, výkonný ředitel Energy financial group: Biometan z odpadů
 • JAN PECHANEC, ředitel, Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl: Biometanová stanice v zemědělském podniku
 • ADAM MORAVEC, CZ Biom
  Diskuse

Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře ZDE.
Ke vstupu do Poslanecké sněmovny je třeba mít průkaz totožnosti.

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Buzrlová, katerina.buzrlova@obnovitelne.cz.