Pracovní snídaně s Luďkem Niedermayerem, poslancem EP

Pracovní snídaně s Luďkem Niedermayerem, poslancem EP

  • 2. 10. 2020
  • Jazz Dock - Janáčkovo nábř. 3249/2
  • Praha 5 - Smíchov

Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost Vás srdečně zvou na diskuzi s Luďkem Niedermayerem, poslancem Evropského parlamentu a prvním místopředsedou Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu. Debatovat budeme o evropských i českých souvislostech proměny energetiky.

Tématy setkání budou:

  • Jak Evropský parlament zareaguje na návrh Evropské komise snížit emise o 55 % do roku 2030
  • Do čeho by mělo Česko investovat prostředky získané z Evropy na  oživení ekonomiky
  • Jaké kroky podniká Evropský parlament na podporu rozvoje nových technologií – akumulace či zeleného vodíku

Platí pouze potvrzené registrace. V případě zájmu nám napište na email: kancelar@modernienergetika.cz. 

Při přípravě a organizaci akce se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády v oblasti ochrany zdraví. Na akci budou zajištěny dostatečné rozestupy mezi sedícími účastníky.

Debatu můžete sledovat on-line: www.ceskenoviny.cz