Pro moderní Česko: nová energie pro české farmy

Pro moderní Česko: nová energie pro české farmy

  • 31. 5. 2024
  • od 12:00, Seminární sál - Zámecké návrší 133
  • Litomyšl

Seminář otevře debatu o praktických možnostech využití solární energie a bioplynu v zemědělství. Nabídneme informace o možnosti financování nových projektů obnovitelných zdrojů energie i legislativním nastavení sdílení energie.

Právě rozvoj obnovitelných zdrojů energie má šanci vylepšit podmínky v zemědělství. Agrovoltaika spojuje možnosti zachování zemědělské produkce a produkci solární energie na stejném pozemku. Navíc ochrání plodiny před nepřízní počasí – mrazy či kroupami. Biometan pak nabízí využití zbytků z rostlinné a živočišné výroby či sekvenčních plodin pro posílení energetické bezpečnosti snížením dovozní závislosti na zemním plynu. 

Diskuze s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) pak nabídne důležité informace o aktuální novele zákona o zemědělském půdním fondu, která otevírá právě pro agrovoltaiku prostor i dalších krocích vlády nejen v oblasti zemědělské politiky.

Prezentace panelistů:

Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

Jiří Kropš, Andrew Solar

Tomáš Brýdl, Bragen

Nikola Nedělová, Svaz moderní energetiky

Jan Habart, CZ Biom

Ivan Touška, Svaz moderní energetiky

Jakub Hrbek, SFŽP

 

Fotogalerie z akce

 

Program: 

12:00-15:00 Blok úvodních přednášek a diskuzí (prezentace na 20 min + diskuze)

Úvod do tématu: Možnosti obnovitelných zdrojů a úspor energie – technologie, ekonomika

  • Martin Sedlák, Tomáš Buzrla, Svaz moderní energetiky

Co obnáší příprava a realizace projektů fotovoltaických elektráren v zemědělských areálech (pozemní i střešní)

  • Jiří Kropš, projektový manažer, Andrew Solar

Úvod do agrovoltaiky: solární panely jako ochrana pro pěstování v sadech a plantážích

  • Tomáš Brýdl, zakladatel společnosti Bragen

Ukládání přebytků energie do baterií, možnosti agregace a flexibility v zemědělství

  • Nikola Nedělová, Business Development Manager, Svaz moderní energetiky

Malé a střední bioplynové stanice – kogenerace a biometan: kdy dává jaké řešení smysl

  • Jan Habart, ředitel, CZ Biom

Možnosti komunitní energetiky – příprava na sdílení energie a vytváření energetických společenství

  • Ivan Touška, Svaz moderní energetiky

Finanční impulsy: možnosti financování projektů z Modernizačního fondu

  • Petr Valdman, ředitel fondu / Jakub Hrbek, ředitel NZÚ a Modernizační fond, Státní fond životního prostředí

15:00-16:30 Diskuze s ministrem zemědělství Markem Výborným o aktuálních výzvách v zemědělství a současných krocích vlády na podporu farmářů

16:30-17:00 Přesun na místo pilotního projektu agrovoltaiky – Školky Litomyšl

17:00-18:00 Praktická ukázka technologických řešení agrovoltaiky – návštěva areálu Školek Litomyšl za účasti ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). Představení agrovoltaiky – Tomáš Brýdl, Bragen

Během akce bude připraveno pro účastníky menší pohoštění a bude také prostor pro neformální diskuze.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře ZDE. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. 

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Buzrlová, katerina.buzrlova@obnovitelne.cz.