Seminář: Energeticky aktivní spotřebitelé

Seminář: Energeticky aktivní spotřebitelé

  • 17. 6. 2022
  • Impact HUB
  • Praha - Smíchov

Aktivní zákazník je základním stavebním kamenem přicházejících změn energetických trhů EU. Na předchozích akcích projektu jsme představili výzkum příkladů dobré praxe ze zkoumaných evropských zemí i základní doporučení pro změny v české legislativě. Na závěrečné akci projektu se zaměříme na představení případových modelů inovativních řešení aktivních spotřebitelů, manuál doporučených kroků pro obce a města při přípravě projektů komunální energetiky, řešení vhodná pro omezení energetické chudoby a na příklady dobré praxe samovýrobců energie a energetických společenství, včetně zkušenosti s jejich provozem.

Akce se uskuteční již tento pátek 17. června 2022 od 10:00 do 12:00 v Impact HUBu, Drtinova 10, Praha-Smíchov. 

Na semináři vystoupí:

  • Petr Novotný (Svaz moderní energetiky) – Případové modely inovativních řešení aktivních spotřebitelů
  • Martin Michek (PMAC) – Zjednodušený model sdílení vlastní elektřiny v bytovém domě
  • Martin Ander (Svaz moderní energetiky) – Manuál komunitní energetiky pro města a obce; vhodná opatření pro boj s energetickou chudobou
  • Jiří Krist (Enerkom Opavsko) – Vznikající energetické společenství s účastí obcí na Opavsku
  • Jan Šícha (ČEZ) – Zkušenosti z pilotních projektů energetických společenství

K účasti se prosím registrujte vyplněním formuláře na: https://forms.gle/iBkJCJjNuJevJgJRA.