Seminář: ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ – Hradec Králové

Seminář: ENERGIE PRO MĚSTA 21. STOLETÍ – Hradec Králové

  • 17. 9. 2019
  • Sál zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245
  • Hradec Králové

Osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích (budovy, využití OZE, zavádění energetického managementu, apod.). Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Součástí semináře je také interaktivní diskuze, kde mají představitelé měst možnost identifikovat vlastní potřeby vedoucí k návrhu opatření.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných.

Stěžejní témata seminářů:

  • Energetická účinnost ve městech a obcích ČR
  • Podpora udržitelné energetiky
  • Energetická management – Od plánu k úsporám
  • Je chytrá energetika podmínkou chytrého města?
  • Dotační tituly a budoucnost finančních nástrojů v ČR
  • Aktuální vývoj evropské energetiky
  • Projekt zdravá škola

Účast na semináři je díky podpoře z programu EFEKT 2019 bezplatná.

Více informace a přihlášky najdete na webu: http://www.nceu.cz/cs/seminare-nceu-2019