Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost měst a obcí

Zkrotíme energie: jak na energetickou nezávislost měst a obcí

 • 27. 6. 2023
 • Zastupitelský sál, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88
 • Karlovy Vary

Konference představí aktuální trendy v Nové zelené úsporám a Modernizačním fondu. Díky informacím, které na konferenci získáte, se budete moci připravit na posilování energetické nezávislosti a podpořit tak energetickou bezpečnost domácnosti, města, obce nebo firmy.

 

Prezentace:

Jednotlivé bloky poradí, jak lze využít příležitosti v úsporách energie a místních obnovitelných zdrojích energie tak, aby se maximalizovaly jejich přínosy – zejména pomohly snížit výdaje za energie. Nebudou chybět informace o novinkách v podpůrných programech, které stát nabízí pro financování renovace budov, instalace solárních panelů nebo využití větrné energetiky.

Klíčovým tématem konference je také rozvíjející se oblast komunitní energetika: nabídneme směry, které pomohou její přínosy správně využít.

Moderace: Jana Šandlová Vlčková, IKDP 

 

9:00-9:20: Registrace a zajištění vstupu účastníků

 

9:20-9:40 Zahájení

 • Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky
 • Karel Jakobec (ODS), 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí

 

9:40-11:00 Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light – novinky v programu

 • Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP – Nový design Nové zelené úsporám
 • Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace – Úspory provozních nákladů vs. náklady na rekonstrukci, aneb jak nezruinovat obecní a rodinný rozpočet
 • Petr Pávek, technický poradce pro oblast solárních elektráren a tepelných čerpadel, Svaz moderní energetiky

 

11:00-12:00 Transformace uhelných regionů – panelová debata s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL)

 • ​Patrik Pizinger (Místní HNHRM), člen Rady Karlovarského kraje pro Oblast regionálního rozvoje a projektového řízení; odpovědný za transformaci regionu
 • Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

 

12:00-12:30 Přestávka s občerstvením

 

12:30-13:45 Modernizace české energetiky: přínosy a možnosti obnovitelných zdrojů energie pro obce a firmy

 • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky – Nová energie Česka: rozvoj obnovitelných zdrojů do 2030
 • Petr Valdman, ředitel SFŽP – Finance v Modernizačním fondu pro obce, města a firmy
 • Ladislav Ráliš, manažer útvaru Obsluha zákazníků a partnerů, ČEZ Distribuce – Připojování nových obnovitelných zdrojů energie

 

13:45-14:45 Komunitní energetika – jak správně uchopit

 • Martin Ander, specialista na komunitní projekty, Svaz moderní energetiky – Podpora komunitní energetiky z úrovně obcí a měst, první kroky k energetickým společenstvím
 • Josef Ryšavý, MAS Vladař

 

Registrace

Akce je určena pro zástupce měst a obcí, zástupce Místních akčních skupin a zástupce podnikatelského sektoru. Účast na akci je zdarma. Pro účast je z kapacitních důvodů potřeba potvrzená registrace ze strany organizátorů. Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE. Žádáme proto o včasnou registraci.

 

Pro více informací kontaktujte manažerku akce: Kateřina Kociánová, katerina.kocianova@obnovitelne.cz.