Aktivní spotřebitelé energie, samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky – to byla hlavní témata Ekoinovačního fóra

Aktivní spotřebitelé energie, samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky – to byla hlavní témata Ekoinovačního fóra

10. 12. 2021

V průběhu listopadu a prosince proběhly tři série Ekoinovačního fóra. První řada fóra byla zaměřená na potenciál aktivních spotřebitelů energie. Během debaty zaznělo, jak lze využít decentralizaci energetiky pro nastartování ekonomiky a řešení klimatické krize, a jaké jsou možnosti aktivních spotřebitelů v Česku. Druhé fórum se zaměřilo na roli aktivních spotřebitelů na energetické transformaci, připravenost na strategii 55 a praktické ukázky energetických společenství. Celá série byla uzavřena seminářem na téma Evropa jako leader v čistých technologiích: od montovny k mozkovně.

Během prvního semináře byl představený potenciál aktivních spotřebitelů v Česku, potřebný rámec legislativních změn, které umožní rozběh energetických společenství a současná řešení, která mohou zvýšit energetickou bezpečnost či bojovat proti energetické chudobě. Výroba a sdílení vlastní vyrobené elektřiny mohou být řešeními, které ochrání spotřebitele před růstem cen energie. Aktivní spotřebitel může mít podobu domácnosti se solárními panely na střeše, ale také pokročilejší formy v podobě řízení spotřebičů podle nabídky na trhu, nabíjení elektromobilů, akumulace energie či vytvoření takzvaného mikrogridu. „Česko potřebuje nový energetický zákon, který podpoří sdílení zelené energie v rámci energetických společenství. Vláda jejich vznik může usnadnit odstraněním administrativních bariér. Tato omezení dnes brání v přístupu k vlastní vyrobené energie z obnovitelných zdrojů zejména obyvatelům bytových domů,“ uvedl během konference Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

V první bloku druhé řady Ekoinovačního fóra jsme se dozvěděli, jaké zkušenosti má hlavní město Vídeň s nástupem energetických společenství. Na toto téma hovořili experti z Rakouska, jedním z nich byl Dr. Jürgen Schneider, vedoucí sekce ochrany klimatu a životního prostředí na rakouském ministerstvu pro ochranu klimatu, životní prostředí, energii, mobilitu, inovace a technologie. Druhý blok se zaměřil na strategii 55, kde vystoupili jak experti z byznysu, tak i zástupce Energetického regulačního úřadu. Martina Krčová, členka Rady Energetického regulačního úřadu, uvedla: “V blízké budoucnosti bude kladen zvláštní důraz na komunitní energetiku, která stojí za ekonomickými, environmentálními a sociálními benefity v lokálním i národním měřítku.“ Třetí blok se zaměřil na praktické ukázky energetických společenství. Debatovalo se například o klimaticky neutrální čtvrti, která vzniká s důrazem na udržitelnost od samotných základů v Židlochovicích nedaleko Brna. „Plánujeme, že celá lokalita bude fungovat jako chytrý microgrid, který umožní agregaci výroby a částečné řízení spotřeby. Nyní dokončujeme územní studii a následně se rozhodneme o provozním modelu. Kromě běžného provozování potenciálně přichází v úvahu např. peer-to-peer obchodování s vyrobenou elektřinou či pořízení velkého úložiště elektřiny a fungovat jako poskytovatel flexibility,“ přiblížil téma Jan Bárta, koordinátor projektu Chytré Líchy. O svůj pohled se také podělil Alois Míka, Senior Energy Expert z ČSOB: „Dekarbonizace je největší výzvou současné doby ve světě i u nás. Zároveň je dekarbonizace naší fosilní energetiky obrovskou příležitostí pro decentralizovanou výrobu elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů energie. Nikdy v minulosti tu nebyla tak naléhavá potřeba těchto změn a zároveň nikdy nebyly tak příznivé podmínky a všeobecné povědomí o nutnosti řešit změnu klimatu.”

Třetí a poslední Ekoinovační fórum bylo zakončeno tématem Evropa jako leader v čistých technologiích: od montovny k mozkovně. Panelisté debatovali o tom, jak lze využít nástup bezuhlíkové energetiky v Česku včetně celého produkčního řetězce. První blok otevřel Miroslav Lopour, manažer strategických projektů v energetice ze společnosti Deloitte. Ten se zaměřil na téma gigafactory v ČR a během své prezentace uvedl: „Gigafactory je nezbytnou součástí k uchopení transformace nejen výroby vozidel v ČR ale i ekonomiky uhelných regionů. Pro ČR je nutností nalézt nové motory růstu, které by mohli hlouběji transformovat naši ekonomiku. Velké příležitosti leží i v tématech spojených s Green Dealem a všeobecnou dekarbonizací.“ Na toto téma vydal Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Deloitte studii, která propočítala, že výstavba a provoz továrny na bateriové články Česku přinese miliardy na HDP a tisíce pracovních míst. Poslední blok představil příklady nastupujících firem či inovativních řešení v rámci energetiky.

Záznam ze všech tří Ekoinovačních fór najdete na Facebooku Svazu moderní energetiky:

  1. Seminář: Potenciál aktivních spotřebitelů energie
  2. Ekoinovační fórum: aktivní spotřebitel energie – samovýrobci a energetická společenství jako hybatelé proměny energetiky
  3. Seminář: Evropa jako leader v čistých technologiích: od montovny k mozkovně

Svaz moderní energetiky vydal magazín, který je nabitý čistou energií, příběhy měst a firem, které se rozhodly otevřít výzvám rozvoje obnovitelných zdrojů či zvyšování energetické účinnosti. Na 70 stranách obsahu najdete témata, která během Ekoinovačních fór zazněla. Magazín si můžete přečíst online.