Atomová Francie se otevírá solární energetice. Česko má podobou šanci už příští týden

Atomová Francie se otevírá solární energetice. Česko má podobou šanci už příští týden

7. 9. 2021

Francie je v evropské energetice synonymem hlavně pro atomové elektrárny. Do konce tohoto desetiletí však posílí také zelená složka energie. Do budoucna by měly solární či větrné elektrárny pomoci nahradit část elektřiny ze stárnoucích jaderných reaktorů. Podíl obnovitelných zdrojů by měl narůst během následujících deseti let na 33 procent. Pomoci k jejich rozvoji má finanční podpora i nová pravidla pro výstavbu komerčních budov.

Francie chce pomocí provozní podpory zajistit výstavbu celkem až 3,7 tisíc megawattů menších solárních elektráren například na budovách. Jejich majitelé získají podporu po dobu 20 let, které zajistí návratnost vložených investic. Současně Francie zavedla aukční podporu pro sedm kategorií využití solární a větrné energie. Solární nebo větrné elektrárny tak budou nově soutěžit v sedmi typech výběrových řízení, které by měly zajistit vybudování 34 tisíc megawattů nových zelených zdrojů energie do roku 2026. Jde o velké fotovoltaické elektrárny na zemi a na budovách, větrné elektrárny na pevnině, vodní elektrárny, inovativní solární zařízení a zdroje pro vlastní spotřebu. Sedmá kategorie pak patří pro technologicky neutrální nabídku, tedy aukci, ve které mohou soutěžit různé typy zdrojů. Podpora bude mít formu prémie nad tržní cenou elektřiny. Francie počítá, že celkový rozpočet dosáhne na 30,5 miliardy EUR. Provozní podporu pro malé zdroje i aukční podporu pro vítr potvrdila na konci srpna Evropská komise.

„Francouzský přístup k energetice ukazuje cestu také Česku. Jaderné reaktory má v následujících letech doplnit nová výstavba solárních a větrných elektráren. Hladký průběh schválení schématu podpory obnovitelných zdrojů Evropskou komisí ukazuje, že s podobným krokem nemusí mít problém ani Česko. Příležitost budou mít čeští zákonodárci v polovině září, kde budou hlasovat o senátní vratce novely zákona o podporovaných zdrojích. Pokud Sněmovna změny přijme, můžeme do budoucna také zavést aukční systém podpory pro větrné a solární elektrárny,” srovnává situaci ve Francii a Česku Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Francie bude investorům garantovat výkup elektřiny

Kroky Francie na podporu obnovitelných zdrojů jsou součástí nové klimatické legislativy. Například majitelé malých solárních elektráren na budovách do 500 kilowattů se budou moci rozhodnout na základě velikosti zařízení a obchodním modelu, zda bude zařízení dodávat všechnu vyrobenou elektřinu do sítě nebo naopak bude spotřebována přímo v domě.

Zákon také zavádí pravidla pro novou výstavbu. Od 1. ledna 2023 budou muset nové komerční a průmyslové budovy o rozloze více než 500 m2 a kancelářské budovy o rozloze více než 1 000 m2 osadit alespoň z 30 % solárními panely nebo zelenou střechou. O rok později pak vstoupí v platnost další pravidlo pro parkoviště o rozloze přes 500 m2, která budou muset zajistit pokrytí plochy alespoň z poloviny solárními panely nebo pokrytí vegetací. Pokud už parkoviště počítá se zastřešením, bude muset být solární plocha na 100 % stání pro automobily.

„Francie postupně zvyšuje svou zelenou složku energie. Díky tomu do budoucna dokáže nahradit část stárnoucích jaderných reaktorů levnou zelenou energií ze slunce nebo větru,” uvedl Martin Sedlák a doplňuje: „V Česku bychom mohli zvýšit výrobu solární elektřiny o zhruba pětinásobek do roku 2030. Podle nedávno publikované studie Univerzity Karlovy, která je zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, lze výrobu z fotovoltaiky zvýšit na 12 milionů megawatthodin ročně, což odpovídá instalovanému výkonu 12 454 MW solárních elektráren. Spolu s dalšími typy obnovitelných zdrojů by pak podle této studie mohla fotovoltaika přispět ke snížení emisí o 53,5 % oproti roku 2030. Současně by zajistily snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů na změnu klimatu o 18 mld. Kč.“

Podpora pro elektromobily

Nový klimatický zákon má Francii posunout komplexním směrem k udržitelnosti. Nejde jen o zelenou energii, ale také o zlepšení kvality ovzduší ve velkých městech, podporu renovace budov, podporu elektrické mobility nebo lepší podmínky pro dostupnost vegetariánských jídel v jídelnách. Čistou mobilitu chce Francie podpořit opatřením na podporu snížení znečištění ovzduší ve velkých městech. Do roku 2025 budou muset francouzská města s více než 150 tisíci obyvateli vytvořit nízkoemisní zóny s rychlostními limity. Současně omezí vjezd pro nejvíce znečišťující vozidla, ať už na naftu nebo benzín. Redukci emisí v dopravě má zajistit i omezení vnitrostátních letů. Pokud se lze na místo dostat do 2,5 hodin vlakem, budou na tato místa letecké linky ve Francii zrušeny. Stát Francouzům a Francouzskám podpoří také nákup elektrokol nebo běžných kol.

Naděje pro restart obnovitelných zdrojů v Česku

Nejlevnější cesta k nízkouhlíkové energetice, ke které se Česko dobrovolně zavázalo, je prostřednictvím technologicky neutrálního přístupu v rámci samostatných soutěžních aukcí vyhlašovaných vládou pro dané typy obnovitelných zdrojů. Sněmovna však odmítla zařazení solární energetiky mezi zdroje, které budou moci soutěžit o podporu. „Doufejme, že Poslanecká sněmovna v září podpoří rozhodnutí Senátu, který přijal změny novely zákona o podporovaných zdrojích energie, což má umožnit restart obnovitelných zdrojů v Česku. Podporu Senátu získal klíčový návrh, který rozšiřuje typy zdrojů pro aukční podporu také o solární elektrárny. Senát také upravil možnou výnosnost v rámci tzv. kontrol překompenzace podpory pro stávající obnovitelné zdroje,“ uvedl na závěr Martin Sedlák.