Boj proti energetické chudobě i nezávislosti  na ruském plynu musí posílit

Boj proti energetické chudobě i nezávislosti na ruském plynu musí posílit

21. 4. 2022

Svaz moderní energetiky přivítal dnes oznámené kroky Ministerstva životního prostředí, které chce domácnosti podpořit pomocí nového programu Nová zelená úsporám Light. Podpora rychlejších a jednodušších opatření pro snížení spotřeby energie v budovách dává smysl před nejbližšími zimami, během kterých hrozí, že Rusko může kdykoli vypnout dodávky plynu.

Svaz moderní energetiky spolu s dalšími oborovými asociacemi doporučuje v rámci 12 kroků pro dlouhodobé posílení energetické bezpečnosti Česka systémové posílení úspěšného programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Ve výzvě EnergetickaSvoboda.CZ doporučují vládě, aby zajistila dlouhodobé financování NZÚ, které povede v horizontu jednotek let k trojnásobnému navýšení počtu projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů. Součástí změn by měla být také možnost pro domácnosti čerpat zvýhodněný renovační úvěr na před- a do-financování dotace, např. pomocí státní garance přes Národní rozvojovou banku. Nízkopříjmovým domácnostem by pak měl stát nabídnout investiční komponentu sociálních dávek. Ta by pomohla této skupině zvýšit běžnou míru podpory z programu Nová zelená úsporám až na 90 %.

“Podpora investičních opatření zbaví domácnosti hrozby pádu do energetické chudoby i hrozby, že Putin přestane do Evropy posílat ruský plyn. Pro stát je navíc výhodnější podpořit domácnosti, aby zvýšily svou energetickou nezávislost, než je každý měsíc dotovat pomocí sociálních dávek. Je třeba udělat takové kroky, aby bylo pořízení solárních panelů, tepelného čerpadla nebo zateplení budovy dostupné pro každou rodinu v Česku,” říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Vedle investiční podpory je pak třeba pracovat na odstranění legislativních bariér, které brání využití obnovitelných zdrojů na bytových domech nebo zbytečně takové projekty prodražují.

Proto výzva EnergetickaSvoboda.CZ doporučuje také odstranit bariéry pro rozvoj chytrých projektů v energetice. “Nový energetický zákon musí posílit ochranu zákazníků, ale také umožnit sdílení energie a ukládání energie, vytváření energetických společenství či umožnit přímé dlouhodobé smlouvy (PPA kontrakty) pro producenty energie z obnovitelných zdrojů. Dnes brání složité podmínky využití vlastní solární elektřiny obyvatelům bytových domů. Nemohou se tak bránit růstu cen energie na trhu, ani posílit svou energetickou bezpečnost,” uvádí Martin Sedlák další potřebné změny.

Vedle toho by měly legislativní změny zjednodušit stavební řízení pro malé projekty obnovitelných zdrojů. Ke zlevnění instalací solárních elektráren by také pomohlo zrušení takzvaného měření po fázích, kvůli kterému jsme dnes odkázáni z velké části na solární střídače z Číny. Chceme-li podpořit instalaci evropských technologií, musíme se vrátit k takzvanému součtovému měření.