Budoucnost obnovitelných zdrojů energie v Česku: Nejistota pro staré zdroje zůstává. Moderní energetice se naopak otevírají dveře

Budoucnost obnovitelných zdrojů energie v Česku: Nejistota pro staré zdroje zůstává. Moderní energetice se naopak otevírají dveře

2. 6. 2021

Českou energetiku čeká v následujících letech zásadní transformace. Velmi důležitou roli by nově měly hrát obnovitelné zdroje energie. Jejich budoucnost do značné míry ovlivní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Na této klíčové legislativě ovšem stále nepanuje shoda, bodem sváru je výše podpory pro jednotlivé zdroje realizované v minulosti.

Naopak pro podporu nových obnovitelných zdrojů se otevírají dveře. Ministr průmyslu Karel Havlíček dnes přislíbil neutrální stanovisko k zahrnutí nové fotovoltaiky do aukcí a “opatrně pozitivní” stanovisko k rozvoji akumulace v novele energetického zákona. O novele dvou zákonů, které určí budoucnost české energetiky, dnes debatoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s poslanci Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), Petrem Dolínkem (ČSSD) a Petrem Třešňákem (Piráti). Odborné komentáře připojili zástupci profesních organizací.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie se blíží do finále

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dokončila druhé čtení této klíčové části legislativy pro rozvoj zelené energetiky v Česku a poslala ji do Hospodářského výboru, který by měl zasednout za týden 9. června. Kontroverzním bodem novely je povinnost zavést mechanismus kontroly překompenzace ze schválených notifikačních rozhodnutí z roku 2016 na tzv. vnitřní výnosové procento (IRR). Vládní novela navrhuje nastavit pro všechny uvedené zdroje horní povolenou hodnotu výnosnosti vyjma solárních elektráren, kde navrhuje spodní hodnotu výnosnosti z notifikačního rozhodnutí. V rámci poslaneckých návrhů a následného hledání kompromisního řešení se pak ministerstvo kloní k zavedení intervalu hodnot vnitřního výnosového procenta od 8,4 % do 10,6 %. Neutrálně se pak vláda staví k zahrnutí dalších obnovitelných zdrojů do připravovaného systému aukční podpory. Obecně ale vidí ministr Karel Havlíček rozvoj fotovoltaiky pozitivně: “Solární energie má budoucnost, musíme ji podpořit. Z Modernizačního fondu na to máme připraveno 50-100 miliard korun, v rámci Národního plánu obnovy 5 miliard korun a další prostředky jsou v rámci koheze. Zároveň musíme už udělat tlustou čáru za roky 2009 a 2010. Bude to poslední čára a bude předvídatelná.”

S návrhem vlády ale nesouhlasí někteří poslanci, požadují výnosnost pro všechny zdroje sjednotit. Argumentují obavou, že se podmínky mohou měnit podle toho, jak budou příští vlády přistupovat k podpoře obnovitelných zdrojů. Celkově takové prostředí může ohrozit již realizované investice do obnovitelných zdrojů energie. “Podmínky mají být čisté a předvídatelné, totálně nenapadnutelné. Nemůže o tom rozhodovat nějaká menší skupinka,” vymezil se proti návrhu zavést interval hodnot během debaty Petr Dolínek (poslanec ČSSD).

Zástupci opozice současně volají po přístupu fotovoltaiky do systému aukcí. “Rozvoj obnovitelných zdrojů má nyní velkou šanci, je ale otázkou, zda parlament ve finále podpoří rozumná a férová řešení. Ta navrhuje mnoho poslanců včetně mě. Chci rozvoj fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů vhodnou kombinací přiměřené podpory, která efektivně snižuje náklady státu. Chci takto podpořit nejen větší instalace mimo úrodnou zemědělskou půdu, ale nastartovat rozvoj fotovoltaických panelů především na střechách a fasádách domů. Toto je obrovská šance a příležitost pro naše domácnosti, malé a střední firmy, které také dlouhodobě sníží své náklady,” řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na dnešní panelové debatě s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a dalšími poslanci.

Dlouhodobé zahrnutí solární energetiky a bioplynu do aukční podpory pak podporuje řada profesních sdružení. Vedle Svazu moderní energetiky jde o Svaz průmyslu a dopravy nebo Svaz měst a obcí. “Obecně vítáme příslib neutrálního stanoviska k aukční podpoře a taktéž jsme rádi za vyjádření podpory pro bateriové systémy v rámci novely energetického zákona. Tyto kroky pomohou k většímu rozmachu obnovitelných zdrojů v ČR a pomohou zajistit postupnou náhradu uhlí v energetice,” dodává programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Komentáře zástupců sektoru obnovitelných zdrojů

Návrhy opozice nacházejí podporu i u soukromých energetických svazů, které rovněž žádají jednotnou výnosnost pro všechny zdroje energie. Odmítavě se staví i ke zvýšení solární daně. “Pan ministr Havlíček říká, že nechce nastavit všem zdrojům jednotné IRR, protože chce opravit chyby z minulosti a těm zdrojům, které dostaly předtím více teď naopak ubrat. To je ale zásadní nepochopení vnitřního výnosového procenta. Jednotné IRR totiž narovná výnosnost všem zdrojům energie za celou dobu životnosti, tedy i za dobu, kdy měly některé zdroje údajně větší výnosnost. Proti logice překompenzace navíc jde i návrh na dodatečnou solární daň, neboť tímto krokem vláda říká, že fotovoltaika je překompenzovaná ještě předtím, než proběhne šetření,” komentuje předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

CZ Biom podporuje jednotný přístup ke všem obnovitelným zdrojům. Za ideální považujeme hodnotu IRR 10,6 %, ale rozumíme tomu, že je nutné v rámci politického dialogu udělat kompromis za který považujeme 9,5 %. Interval, který navrhuje MPO je defakto odložení problému na neurčito, o klíčovém problému, který má tento zákon vyřešit tak bude rozhodovat a budoucí vláda a kdykoli pro kterékoli provozovatele hodnoty IRR měnit,” říká Jan Habart, předseda CZ Biom. Zákon obsahuje také provozní podporu pro biometan. Výroba biometanu je dnes realizovatelná spíše u větších projektů a jenom v místech, kde je velkokapacitní vedení zemního plynu. Naopak bioplyn je řešení i pro menší zemědělské podniky nebo obce, které si díky budoucí podpoře vyřeší problém nakládání s odpady nebo exkrementy hospodářských zvířat. Habart současně dodává: “Chtěli bychom také pochválit vicepremiéra Havlíčka, že předložená novela zákona umožní stávajícím bioplynovým stanicím přecházet ze stálého diagramu výroby na flexibilní. Budou tak doplňovat a vykrývat kolísání výroby jiných obnovitelných zdrojů energie.”