Cenu v kategorii Osobnost pro soukromý sektor soutěže Chytrá města 2021 získal programový ředitel Svazu moderní energetiky

Cenu v kategorii Osobnost pro soukromý sektor soutěže Chytrá města 2021 získal programový ředitel Svazu moderní energetiky

9. 12. 2021

Soutěž Chytrá města 2021 zná své vítěze. Cenu v kategorii Osobnost roku pro soukromý sektor si odnesl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Soutěž pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Jde o klíčovou soutěž v České republice, která má za cíl upozornit na přínosné projekty měst, obcí a regionů z pohledu využití inovativních řešení či úspor. Současně vyzdvihuje osobnosti, které pomáhají rozvoji udržitelných konceptů a smart řešení. O oceněných rozhoduje odborná porota složená z 26 odborníků v oblasti Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oblasti Smart City a akademické sféry.

Odborná porota letos udělila ceny celkem v deseti kategoriích podle velikosti města či území, na kterém projekt vznikl. Vedle toho vybrala také dvě osobnosti: Osobnost pro veřejný sektor získal Ing. David Škorňa, vedoucí mezinárodního projektu SPARCS (chytrá energetika) za město Kladno. Osobností pro soukromý sektor se stal Ing. Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Fakt, že se ocenění soutěže Chytrá města 2021 rozsvítilo také v mé dlani, chápu jako ocenění všech projektů a týmů, které mohu řídit: Svaz moderní energetiky, Aliance pro energetickou soběstačnost a Obnovitelně.cz. Naším společným cílem je vrátit zpět českou debatu o rozvoji obnovitelných zdrojů k pohledu rozumu. Vždyť například solární energie je skvělou technologií, díky které může mít svou vlastní levnou čistou energii domácnost, obec, město i stát. Raketový růst nových instalací v posledních letech je toho důkazem,“ uvádí k ocenění Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Martin Sedlák působí v profesních sdruženích zabývajících se proměnou energetiky od roku 2012. Právě v tomto roce spoluzaložil Alianci pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky. V minulosti se věnovala stabilizaci podmínek pro rozvoj solární energetiky. Letos Aliance spustila program zabývající se inovativní formou fotovoltaiky, která ji spojuje se zemědělstvím.

„Dekádu jsme vysvětlovali, že má fotovoltaika smysl i v našich podmínkách a může vyrábět čistou energii, která pomůže nahradit uhlí. Dobré jméno této jedinečné technologie jsme hájili i v době, kdy se to nenosilo. Neustoupili jsme a také díky naší práci dnes těží státní podpůrné programy z povědomí o výhodách lokálních zdrojů energie mezi domácnostmi, městy či firmami,“ dodává Martin Sedlák.

Svaz moderní energetiky vznikl v roce 2018. Rychle vyrostl mezi respektovanou organizaci mezi oborovými sdruženími. Letos například pomohl prosadit aukční podporu pro nové projekty solárních elektráren či zpřesnit nastavení Modernizačního fondu tak, aby podporoval malé i velké projekty včetně instalací na nevyužitelné zemědělské půdě.

„Svaz nabízí doporučení pro ideální formy podpory nových řešení tak, aby se podařilo zvládnout proměnu energetiky, a přitom posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Naše obce, města a regiony mohou rozkvést také díky moderní energetice,“ uzavírá Martin Sedlák.