Česko chce otevřít možnosti vzniku energetických společenství. Legislativní úprava má vzniknout během letošního podzimu

Česko chce otevřít možnosti vzniku energetických společenství. Legislativní úprava má vzniknout během letošního podzimu

26. 10. 2022

Komunitní energetika může výrazně snížit cenu energií pro české domácnosti, pomoci omezit závislost Česka na fosilních palivech i posílit energetickou bezpečnost. Novela energetického zákona, která umožňuje vznik takzvaných energetických společenství, je nyní v přípravě. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji ale minulý týden na poslední chvíli nepředložilo. Změnu v legislativě zítra ministerstvo opět projedná a má tak ve svých rukou příležitost konečně otevřít dveře komunitní energetice.

Změna energetického zákona umožní sdílení místně vyprodukované energie prostřednictvím běžné distribuční sítě. Vyrobené přebytky si tak budou moci posílat jednotlivé subjekty navzájem a sníží tím potřebu nákupu drahé elektřiny od externích dodavatelů.

„Elektřina vyrobená například na střeše školy musí být dnes spotřebována přímo ve škole. Novela má ale umožnit, aby obec mohla založit energetické společenství, a tím pádem energii spotřebovávat i v dalších objektech, například ji může sdílet spolu s domácnostmi. Novela také umožní vznik energetických společenství, tedy lokálních komunitních elektráren složených z obnovitelných zdrojů energie, například fotovoltaických panelů na střechách či pozemcích nebo větrné elektrárny za vesnicí,“ vysvětluje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Účelem a smyslem komunitní energetiky je sdílení energie z obnovitelných zdrojů mezi členy komunity, a to nejen na lokální úrovni, ale také regionálně a napříč celou republikou. Ke sdílení energie by tak rozhodně nemělo docházet pouze v rámci omezených území. A dle toho by se měl zákon připravit. Doporučujeme vzít si příklad z praxe v zahraničí. Na rozdíl od České republiky, která nemá komunitní energetiku legislativně ukotvenou, totiž v řadě evropských zemí funguje již od 90. let,” říká Patricie Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky.

Komunitní energetika navíc přinese nemalé výhody i obyvatelům bytových domů. Novela má usnadnit sdílení elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou na střeše bytového domu mezi jednotlivými bytovými jednotkami. Případně zapojit takovou místní elektrárnu do energetického společenství obce, která tak bude k výrobě levné energie moci využít i obecní bytové domy. Obce novelou navíc získají možnost využít k výrobě energie i brownfieldy, opuštěné lokality nebo území poznamenaná těžbou.

„Zajímavou variantou pro obce může být i možnost vytvořit obecní bezuhlíkový mix energetických zdrojů, kdy fotovoltaickou či větrnou energii bude obec moci zkombinovat s bioplynovou stanicí a vedle zelené elektřiny využít i čisté teplo. Propojení několika různých obnovitelných zdrojů energie umožní zkrátit návratnost investice a poskytnout domácnostem levnější energii. Navíc komunitní energetika může zvýšit zájem o větrné elektrárny, které dodávají elektrickou energii i v zimních měsících a odblokovat tak rozvoj větrné energetiky v Česku,” doplňuje Martin Sedlák.

Energetická společenství mají mít neziskový charakter, kdy hlavním účelem činnosti nebude prodej energie na trhu, ale poskytnutí levné energie všem svým účastníkům. Kromě obcí se do společenství budou moci zapojit i podnikatelé nebo domácnosti. Nejlépe rozvoj komunitní energetiky uchopilo Rakousko, které potřebnou změnu zákona přijalo v polovině loňského roku. Tamní pravidla umožňují vznik energetických společenství včetně využití veřejné distribuční soustavy. Výhody posiluje i snížení plateb za distribuci, které posilují regionální využití energie z obnovitelných zdrojů.

Foto: Pixabay