Česko je o krok blíže k moderní energetice. Poslanecká sněmovna schválila novelu Lex OZE 2, která umožní rozjezd energetických komunit

Česko je o krok blíže k moderní energetice. Poslanecká sněmovna schválila novelu Lex OZE 2, která umožní rozjezd energetických komunit

1. 12. 2023

Poslanci dnes ve třetím čtení schválili novelu energetického zákona známou jako Lex OZE 2, která Česku poskytuje právní rámec pro zakládání a provoz energetických komunit.

Tato klíčová legislativní změna pomůže občanům, firmám i veřejnému sektoru sdílet energii z obnovitelných zdrojů a díky tomu stabilizovat své náklady na elektřinu, zvýšit svou energetickou soběstačnost a bezpečnost a uspíšit dekarbonizaci české ekonomiky a energetiky. Svaz moderní energetiky vítá, že poslanci se rozhodli jít cestou postupného zavádění energetických komunit podle zkušeností ze zahraničí.

„Přijetí novely energetického zákona je skvělou zprávou pro domácnosti, obce i firmy. Sdílení elektřiny z vlastních bezemisních zdrojů bude dlouhodobě přispívat ke zvyšování energetické soběstačnosti a tím i snižování nákladů na elektřinu. Je potřeba ocenit, že sněmovna přijala zákon poměrně rychle a bez průtahů a nastavila solidní podmínky pro start komunitní energetiky. Nyní je třeba, aby podobně racionálně se k věci postavil i Senát, kam bude zákon nyní předložen,“ komentuje rozhodnutí poslanců Martin Ander, expert na komunitní energetiku Svazu moderní energetiky.

„Komunitní energetika představuje důležitý nástroj pro českou energetiku a pro české spotřebitele. Možnost sdílení energie z čistých zdrojů pomůže snižovat závislost Česka na dovozu drahých fosilních paliv a zmírňovat dopady výkyvů na energetickém trhu na české domácnosti, ekonomiku i obce a veřejnou správu. Důležitost komunitní energetiky vzroste také z hlediska rozvoje větrných a velkých fotovoltaických elektráren, které bude také možné zapojit do energetických komunit. Obce a domácnosti budou moci čerpat výhody těchto zdrojů a vznikne tak další motivace tyto zdroje na svém území povolovat nebo samy budovat,“ říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Pro umožnění sdílet elektřinu je však nyní nejdůležitější, aby bylo co nejdříve založeno Energetické datové centrum a Energetický regulační úřad včas a dobře nastavil podmínky, za kterých bude registrace energetický společenství a sdílení elektřiny prováděno. Mrzí nás, že se nenašlo dostatek poslanců, kteří by podpořili oprávněný nárok obcí na výjimku z omezení hlasovacích práv v energetických společenstvích. Bude to snižovat motivaci obcí zapojovat do takových společenství další partnery, hlavně místní domácnosti. Stejně tak je škoda, že účast domácností bude zatím omezena pouze na jednu skupinu sdílení. Ale věříme, že se tuto věc podaří v dalších novelách opravit,“ dodává Martin Ander.

Novelu nyní bude ještě projednávat Senát. Pokud senátoři Lex OZE 2 schválí a návrh dostane i podpis prezidenta, bude první energetická společenství možné spustit pravděpodobně v druhé polovině příštího roku, kdy se předpokládá nastavení všech právních a technických podmínek, včetně zahájení práce energetického datového centra.