Česko potřebuje sebevědomý plán, který otevře prostor pro energii z obnovitelných zdrojů

Česko potřebuje sebevědomý plán, který otevře prostor pro energii z obnovitelných zdrojů

21. 6. 2019

Svaz moderní energetiky přichází s konkrétním plánem, který nabízí vládě základní kroky pro rozhýbání moderní energetiky v Česku. Plán, který nás zbaví závislosti na fosilních palivech a otevře prostor pro inovativní řešení. Do výzvy se může zapojit každý na www.novaenergieceska.cz.

Podle vědců budeme kvůli změnám klimatu brzy čelit katastrofě globálních rozměrů. Tohle nevyřeší jen papírová brčka nebo nafťáky s nižšími emisemi. Dřív to bylo o ekologii, teď jde už o kvalitu našeho života a budoucnost našich dětí.

Česko před tím nemusí strkat hlavu do písku. Může všechny inspirovat konkrétním plánem na snížení emisí skleníkových plynů a rozvojem moderní energetiky. Ano, my. Ta malá země uprostřed Evropy může být státem, který budou ostatní chtít následovat. V první fázi navíc stačí málo: pustit se do jednoduchých opatření, která sníží naši závislost na uhlí nebo ropě a nastartují investice do domácích, čistých zdrojů energie.

I když se může zdát, že to přece mohou ovlivnit jenom politici, opak je pravdou. Jsme to my a vy, kdo musí říct dost a ukázat jasný směr, kterým se má Česko do budoucna vydat. Ať už tlakem na politiky nebo v tom, co každý z nás může udělat sám doma. Nemáme totiž čas nazbyt, ani žádnou planetu B, kdyby to s touhle náhodou nevyšlo.

Jaké jsou cíle:   

1. Česko, které neničí planetu

Už od roku 2013 vyrábí Česká republika jen 13 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje podíl zvýšit během deseti let o jediné procento, zatímco nezávislé výpočty ukazují, že do roku 2030 můžeme zvýšit výrobu elektřiny ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí na více než dvojnásobek. České obnovitelné zdroje by tak mohly vyrobit tolik elektřiny, na které teď potřebujeme spálit 21 milionů tun hnědého uhlí. Taky si říkáte, proč už se to dávno neděje?

Svaz po vládě požaduje: 

 • aby do roku 2030 alespoň 25 % spotřebované energie bylo čerpáno z obnovitelných zdrojů
 • v oblasti výroby čisté elektřiny vytvořit takové podmínky, aby vzniklo 370 megawattů zdrojů na spalování biomasy, 900 nových větrných turbín a navýšení výkonu solárních elektráren o 4600 megawattů
 • zřídit post vládního zmocněnce pro rozvoj moderní energetiky, který bude postupný konec fosilní energetiky koordinovat.

 

2. Z konzumenta energie jejím producentem

V Česku je stále kolem 300 tisíc domácností, které topí uhlím. Ročně spálí asi 1,6 milionů tun uhlí. O veřejných a závodních teplárnách ani nemluvě. Jednou z možností je, že uhlí nahradíme biomasou. Ale může to být ještě lepší! Lidé, firmy i města můžou bez zbytečných byrokratických překážek vlastní elektřinu vyrábět, skladovat, spotřebovávat nebo prodávat zpět do sítě.

Svaz po vládě požaduje:

 • do roku 2030 umístit solární panely na alespoň 250 000 rodinných domů a 40 tisíc bytových domů a případně je doplnit o tepelná čerpadla, solární kolektory a baterie pro ukládání energie
 • vytvořit motivační programy, aby se každý rok energeticky zrenovovalo alespoň 50 tisíc rodinných domů a 70 tisíc bytů. Kvalitní okna, dobře izolované domy nebo optimalizovaný systém vytápění jsou totiž ty správné recepty, které zajistí domácnostem nízké účty za energie
 • výrazně zjednodušit podmínky pro zřizovatele zdrojů zelené energie do 30 kilowattů, tedy vytvořit jednotná kontaktní místa pro kompletní vyřízení instalace do roku 2021. Spolu s tím také zjednodušit a zrychlit čerpání Nové zelené úsporám
 • urychlenou úpravou legislativy zajistit motivační podmínky pro rozvoj samovýroby elektřiny v domácnostech nebo družstvech  
 • daňově zvýhodnit firmy, které omezí spotřebu fosilních paliv a nahradí je výstavbou vlastních obnovitelných zdrojů energie
 • všem městům i obcím umožnit využívat služeb energetického manažera, který povede obec k rozvoji moderní energetiky a bude v této oblasti radit jeho obyvatelům

 

3. Volty místo ropy

Podle nedávného výzkumu vyprodukuje elektromobil za celý svůj životní cyklus opravdu méně skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší než benzinová či naftová auta. Větší využívání elektromobilů navíc může podle autorů přirozeně vést k větší podpoře tzv. cirkulární ekonomiky – tedy třeba sdílení automobilů. Právě to by mohlo vyřešit i všudypřítomné problémy s parkováním v českých městech.

Svaz po vládě požaduje:

 • minimálně 30 tisíc dobíjecích míst do roku 2030
 • aby budoucí novostavby počítaly s dobíjením elektromobilů
 • rozvoj chytrých sítí a akumulace energie, které pomohou k bezproblémovému dobíjení elektromobilů
 • motivovat obyvatele k nákupu elektromobilů daňovým zvýhodněním
 • podpořit zavedení nízkoemisních zón ve městech a zvýhodnit elektromobily bezplatným parkováním nebo zpřístupněním rychlých pruhů
 • aby elektromobily tvořily do roku 2030 alespoň třetinu vozového parku veřejné správy

 

4. Česko lídrem moderní energetiky

Česko v připravenosti na proměnu energetiky zaostává za vyspělými státy. Podle srovnání Světového ekonomického fóra jsou před námi Slováci, Rumuni i pobaltské státy. Hůře na tom je z ekonomicky vyspělých zemí pouze Řecko. Česko se řadí mezi státy, jako je například Arménie nebo Thajsko. Bez transformace se neobejde ani významná část českého hospodářství – automobilový průmysl, na který připadá 9 % českého HDP.

Svaz po vládě požaduje:

 • podporu technologických startupů, které hledají řešení klimatických změn a ochranu vodních zdrojů
 • otevřít prostor pro podporu vývoje inovativních řešení, která pomohou snadnému nástupu obnovitelných zdrojů: digitalizaci energetiky, rozvoji chytrých sítí a dalších forem ukládání energie například výrobou plynu nebo vodíku
 • investici do kvalitního technického vzdělání již na základních školách s navázáním na výuku na učilištích, průmyslových školách a gymnáziích
 • motivovat firmy, které znamenají pro Česko přidanou hodnotu v rámci udržitelného rozvoje
 • aby se cenné suroviny neztrácely na skládkách a podporu vývoje recyklovatelných materiálů
 • akcelerovat využití prostředků z EU na klimaticky neutrální energetiku

Teď už je to na Vás, podpořit výzvu můžete na: www.novaenergieceska.cz 

20190620_NEC_infolist_fin