Česko spouští Modernizační fond jako první v Evropě. K premiantství je však třeba vyladit důležité detaily

Česko spouští Modernizační fond jako první v Evropě. K premiantství je však třeba vyladit důležité detaily

2. 12. 2020

Svaz moderní energetiky spolu se svými členy vítá otevření předregistračních výzev v rámci Modernizačního fondu, který má pomocí 150 miliard korun dekarbonizovat českou energetiku. Od pondělí tak mohou investoři nabídnout své projekty pro oblasti modernizace soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

Předregistrační výzvy mají podle Ministerstva životního prostředí sloužit k zefektivnění nastavení jednotlivých programů. Právě to kvůli rozporům, na které upozornil Svaz moderní energetiky v minulém týdnu, může pomoci k otevřenému a transparentnímu nastavení klíčového programu pro českou energetiku.

“Stále platí, že základní programový dokument, podle kterého se má Modernizační fond řídit, obsahuje rozporuplné pasáže, ze kterých není jasné, zda budou mít podporu také projekty solárních parků na brownfieldech nebo dalších zemědělsky nevyužitelných plochách. Přesto jsme vyzvali investory do solární energetiky, aby ministerstvu nabídli i takové projekty. Věříme, že právě představení konkrétních projektů solárních parků povede k vyjasnění situace a Ministerstvo životního prostředí se přestane bát velké fotovoltaiky,” okomentoval spuštění výzev Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Zástupci sektoru moderní energetiky proto vítají, že přímo MŽP ve své tiskové zprávě uvádí, že od předregistračních výzev očekává vyjasnění sporných témat.

“Právě fotovoltaika budovaná a provozovaná na bývalých uhelných dolech nebo skládkách představuje nejlevnějším typ projektů, které má Česko k dispozici pro snížení podílu uhlí v české energetice, a právě tyto projekty by měly být základem nové etapy obnovitelných zdrojů v Česku,” dodal Martin Sedlák s tím, že své místo v Modernizačním fondu mají již dnes také střešní instalace, které jsou také důležitým prvkem dekarbonizace na lokální úrovni.

Modernizační fond začne v rámci klíčového programu na podporu nových obnovitelných zdrojů podporovat také akumulaci energie. Ta může být součástí projektů nových výroben fotovoltaiky nebo dalších zelených zdrojů elektřiny. Skutečnost, že jde společně s nedávno zveřejněnou novelou Kodexu přenosové soustavy (ČEPS) o první systémové přihlášení Česka k rozvoji bateriových systémů, vitá Asociace pro akumulaci a baterie AKU BAT CZ.

“Obnovitelné zdroje a baterie k sobě v rámci konceptu moderní energetiky patří. Akumulace energie může z fotovoltaiky udělat zdroj, který bude dodávat energii stabilně po celý den. Baterie proto dávají smysl právě u solárních parků,” vítá zavedení podpory pro akumulaci Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci a baterie AKU BAT CZ, který je také zároveň členem představenstva Svazu moderní energetiky.

“Česko však potřebuje dohnat další státy, kde již spotřebitelé těží ze spojení těchto nových prvků několik let. Ovšem deklarace možnosti získat podporu není to klíčové, co provoz akumulačních systémů u nás posune. Jak jsme v minulosti upozornili, baterie by se na trhu začaly prosazovat i bez dotací, nicméně impuls ve formě alespoň investiční dotace rozvoji této technologie společně s fotovoltaikou určitě pomůže. Klíčové je však co nejdříve dokončit novelu energetického zákona a legislativně ukotvit provoz baterií, protože bez licence se stanou jen nefunkčním přívěskem k obnovitelným zdrojů,” doplňuje další potřebné kroky Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci a baterie AKU BAT CZ.