Česko začíná dohánět Evropu: Modernizační fond přináší restart velké fotovoltaiky. 2000 nových megawattů zdvojnásobí dosavadní výkon

Česko začíná dohánět Evropu: Modernizační fond přináší restart velké fotovoltaiky. 2000 nových megawattů zdvojnásobí dosavadní výkon

13. 4. 2023

Stát prostřednictvím Modernizačního fondu od loňska podpořil vznik 2000 megawattů nových solárních elektráren. Jde jak o instalace s výkonem nižším než 1 megawatt, tak i o velké solární parky, které vznikají na půdě nevyužitelné pro zemědělství. Svaz moderní energetiky přivítal oznámení Ministerstva životního prostředí, které na dnešní tiskové konferenci publikovalo změny systému obchodování s emisními povolenkami zvyšující prostředky v Modernizačním fondu až na 500 miliard do roku 2030.

Více než čtyři stovky nových projektů podpořených Modernizačním fordem v oblastech teplárenství, výstavbě solárních elektráren nebo energetických úspor jsou klíčovým opatřením pro začátek dekarbonizace české energetiky.

„Modernizační fond představuje zásadní nástroj, který pomáhá posouvat Česko k bezemisní a energeticky soběstačné budoucnosti. Po 12 letech stagnace jsme na prahu nového rozvoje solární energetiky v Česku. Podpořené projekty zdrojů čisté energie nasměrují Česko k budoucnosti bez emisí skleníkových plynů, bez drahých energií a bez energetické závislosti na Rusku. Vedle střešních instalací vznikají nové fotovoltaiky navíc s rozmyslem na průmyslově znečištěných plochách nebo zemědělsky nezajímavém území,“ hodnotí přínosy nové etapy fotovoltaiky v Česku Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Zásadní je pro kombinaci solárních elektráren s bateriemi, které pomohou stabilizovat síť při vyšší solární výrobě,“ dodává Martin Sedlák.

Nových 2000 megawattů obnovitelných zdrojů znamená takřka dvojnásobné zvýšení stávajících kapacit českých čistých zdrojů energie. Zásadní je podpora velkých fotovoltaických instalací zejména v uhelných regionech, kdy díky instalacím na brownfieldech a půdách s nízkou hodnotou v regionech vznikají nová pracovní místa při zachování energetické tradice.

„Česká energetika potřebuje rychlou výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie, aby postupně nahrazovala uhlí a zajistila energetickou bezpečnost. Fotovoltaiky, které vyrostou díky podpoře Modernizačního fondu, jsou klíčem k zajištění levné a čisté energie do budoucna. Nové etapa rozvoje klasických solárních elektráren energetiky je navíc jasně nasměrovaná do průmyslově znečištěných lokalit nebo na méně úrodnou půdu. V dalších letech se mohou přidat tzv. agrovoltaiky, které spojí výhody zemědělství i výroby čisté energie a Modernizační fond s jejich podporou počítá,“ uvedl Martin Sedlák přímo na tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí, které se zúčastnil jako koordinátor meziresortní kampaně Zkrotíme energie.

„Česká republika konečně začíná ve fotovoltaice pomalu dohánět Polsko. Modernizační fond je silný impuls pro českou bezemisní energetiku a má potenciál podpořit projekty v řádech několika gigawattů. Nepůjde to ale bez podpory ze strany státu v podobě odstranění bariér ve výstavbě. Letos bychom mohli stavět a připojovat desítky velkých solárních elektráren, v příštích letech stovky až tisíce. Anebo se může stát, že se projekty budou blokovat, narazí na odpor v rámci povolovacích procesů a české firmy přijdou o levnou elektřinu. Je škoda, že Česko zatím nevyužívá výjimek, které EU nově povoluje a doporučuje, jako například nahrazení procesu EIA menším razítkem SEA,“ komentuje aktuální data o státní podpoře výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.