E-K-O vize a její projektové portály o energetice jsou novým členem Svazu moderní energetiky

E-K-O vize a její projektové portály o energetice jsou novým členem Svazu moderní energetiky

20. 12. 2019

Začátkem prosince schválilo představenstvo Svazu moderní energetiky přijetí nového člena. Tím se stal spolek E-K-O vize, z.s., která provozuje mimo jiné informační portál eLupa.cz zaměřený na společenskou odpovědnost a objektivní informovanost vůči spotřebitelům v oblasti energetiky. Dále je iniciátorem Sdružení energetických poradců (www.sdruzeniep.cz), jehož hlavní ambicí je profesionalizace trhu na úrovni zprostředkovatelských služeb, a v neposlední řadě také osvětový projekt Chytrá horákyně (www.chytrahorakyne.cz), který se nyní zaměřuje na edukaci a osvětu v oblasti spotřeby energií u domácností.

Vizí projektů je být pro spotřebitele, subjekty působící na energetickém trhu a ostatní organizace první volbou jako důvěryhodný, respektovaný a inovační informační zdroj v oblasti energetiky.

Projektový tým vedený výkonnou ředitelkou Kateřinou Vašků soustředí veškeré své aktivity na to, aby projekty poskytovaly široké veřejnosti objektivní, transparentní a hlavně srozumitelnou formou podané informace z oblasti spotřebitelské energetiky, týkající se zejména  elektrické energie, zemního plynu a také vody. Lidé využívající informací a služeb z portálů se díky nim budou moci ohledně svých energetických potřeb rozhodovat mnohem kvalitněji a kompetentněji.

„Spuštěním těchto projektů spolek E-K-O vize reaguje na skutečnost, že díky nedostatku kvalitních a relevantních informací z oblasti spotřebitelské energetiky vzniká prostor nejen pro chybná rozhodnutí spotřebitelů, ale zejména pro neeticky jednající subjekty, které tohoto nedostatku využívají neetickým jednáním ve svůj prospěch,“ uvedla ředitelka E-K-O vize, Kateřina Vašků. 

Snaha E-K-O vize spolu s dalšími subjekty z oblasti obchodu a služeb, které chtějí v rámci svého přístupu společensky odpovědné odpovědnosti podpořit informovanost spotřebitelů a kultivovat trh s energiemi a souvisejícími službami, vedla právě ke vzniku jednotlivých projektů.

Svaz moderní energetiky tímto rozšiřuje svoji členskou základnu doposud složenou z oborových sdružení, asociací a spolků, působících v jednotlivých oblastech moderní energetiky, o spolek věnující se podpoře informovanosti a kultivaci subjektů pohybujících se na trhu s energiemi.