Energetická krize zasáhla přes 700 tisíc domácností. Nejhorší situace je v pěti krajích, ukazují nová data

Energetická krize zasáhla přes 700 tisíc domácností. Nejhorší situace je v pěti krajích, ukazují nová data

13. 12. 2021

Energetiku je třeba dekarbonizovat, ale zároveň zachovat dostupnou energii pro domácnosti a firmy. Tento týden o tom budou debatovat čeští poslanci i evropští státníci. Svaz moderní energetiky a poradenská společnost Budovy21 dnes zveřejňují konkrétní doporučení pro stávající vládu a nastupující koalici, jak situaci řešit. Zároveň publikují závěry nové analýzy, jaký bude regionální dopad zvyšování cen energie. Mezi kraji se ukazují velké rozdíly.

Čeští poslanci budou debatovat o tom, jak řešit dopad razantního zvýšení ceny energie na domácnosti a firmy,ať už na mimořádné schůzi ve středu nebo na schůzi řádné. Evropská rada má stejné téma na programu ve čtvrtek. Zejména z Česka padá často názor, že na vině je Evropská zelená dohoda. Nabízená řešení jsou pak plošná, ať už jde o snížení DPH, odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje nebo nesystémové zastropování ceny povolenky. Svaz moderní energetiky a Budovy21 nabízí ucelenou sadu cílených řešení, která jsou aplikovatelná v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.

Krátkodobě jde o cílenou a administrativně jednoduchou pomoc postiženým domácnostem, které spadly do režimu dodavatele poslední instance nebo jim skončila fixace v druhé polovině října. Střednědobě jde pak o zajištění účinného dozoru ERÚ nad dodavateli energií na liberalizovaném energetickém trhu a na úrovni EU pak o zajištění skutečné stabilizační funkce plynových zásobníků na svém území. Dlouhodobě je pak řešením posílení investic do úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Evropská zelená dohoda je tedy oproti názoru některých politiků strategickým zajištěním proti riziku závislosti na volatilitě dodávek a cen fosilních paliv.

“Růst cen elektrické energie a zemního plynu může pro řadu domácností znamenat pád do energetické chudoby. Nastupující vláda musí problém řešit adresnými opatřeními.Plošná řešení jako odpuštění DPH naopak efektivnímu řešení brání,” uvádí doporučená opatření programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. “Za nárůst cen energií přitom mohou v první řadě fosilní paliva – uhlí a zemní plyn. Na obou dvou je Česko doposud příliš závislé. Cena emisních povolenek se na nárůstu ceny energií podílí maximálně z pětiny,” dodává Martin Sedlák k důvodům problémů s cenami energie.

„Současně je potřeba myslet na dlouhodobá opatření. Domácnost s vlastní solární elektrárnou a v kvalitně zatepleném domě je nejlepší ochranou před vysokými cenami energie. Politici by tedy neměli Evropskou zelenou dohodu kritizovat, ale naopak se podívat, jak ji mohou aplikovat v Česku. Například navýšením prostředků pro program Nová zelená úsporám, garancí za zvýhodněné renovační úvěry a podporou kvalitní projektové přípravy,“ doplňuje zakladatel a ředitel poradenské společnosti Budovy21 Petr Holub.

Aby stát poruzuměl více dopadu zvyšování cen energie na regiony, měl by mít přesná data o postižených domácnostech a firmách. Zatím se zdá, že je nemá. Proto Svaz moderní energetiky a Budovy21 provedli vlastní analýzu s regionální lokalizací postižených skrze tříměsíční sledování dat na internetovém vyhledávání klíčových termínů spojených s pádem dodavatelů energie. Tato metoda má svá omezení.Například nepostihne ty, kteří vůbec nemají přístup k internetu. V tuto chvíli jde však o jediná data, která regionální dopad monitorují a organizace je nabízí státu k využití, než bude mít vláda vlastní analýzu.

Data z vyhledávání klíčových slov spojených s problémy na trhu s energií ukazují, že za poslední měsíc vzrostla poptávka po objasnění termínu dodavatele poslední instance ve Středočeském kraji. Zde došlo oproti předchozímu období k nárůstu o 16 500 %. Mnoho postižených uživatelů bude i v Moravskoslezském kraji (+9 000 %), Praze (+7 800 %), Zlínském a Královéhradeckém kraji (oba dva +7 500 %). Nárůst ve zbývajících krajích je výrazně menší (byť stále vysoký, kolem +1 500 %), což ale neznamená, že se tam zasažení odběratelé energií nevyskytují. Analýza sledovala data o vyhledávání ve vyhledávačích Google a Seznam za září až listopad 2021.

Podrobně jsou navrhovaná opatření popsána v pozičním dokumentu.

Foto: www.pexels.com