Energeticky aktivní spotřebitelé: příležitost pro využití lokálních zdrojů energie

Energeticky aktivní spotřebitelé: příležitost pro využití lokálních zdrojů energie

11. 7. 2022

Tým specialistů Svazu moderní energetiky se dlouhodobě věnuje hledání inovativních řešení v oblasti výroby elektřiny pro vlastní spotřebu domácností, institucí i firem. V rámci výzkumného projektu „Energeticky aktivní spotřebitelé – příležitost pro využití lokálních zdrojů energie“ realizovaného ve spolupráci s BIC Brno a financovaného z programu TAČR Théta vzniklo hned několik textů, které vám nyní představujeme v kompletní podobě.

První nejrozsáhlejší studie přináší základní podklady k diskuzi o nejvhodnějších legislativních nástrojích pro rozvoj aktivních zákazníků a energetických společenství v Česku. Shrnuje využitelné podněty z praxe evropských zemí, analyzuje technický potenciál aktivních zákazníků v Česku i sociodemografický výzkum zájmu české veřejnosti o výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu. Ke stažení zde: https://www.modernienergetika.cz/wp-content/uploads/2022/06/V1-Komplexni-analyza-vhodnych-nastroju-pro-vyssi-zapojeni-ruznych-typu-spotrebitelu-energie-v-ramci-trhu.pdf.

Druhým textem je případová studie inovativních řešení energeticky aktivních spotřebitelů. Podrobně rozebírá 4 modelové příklady využití výroby elektřiny z místních obnovitelných zdrojů pro spotřebu v rámci domácností i menších komunit. Ke stažení zde: https://www.modernienergetika.cz/wp-content/uploads/2022/06/V2-Pripadove-studie-aplikace-inovativnich-reseni-energeticky-aktivnich-spotrebitelu.pdf

Účelem posledního z textů je poskytnout nejen zástupcům českých měst a obcí praktický manuál, jak postupovat krok za krokem při využití potenciálu přínosů komunitní energetiky. Čtenáři se v něm dozví, které technologie a v jakých formách je vhodné využít i co je potřeba udělat proto, aby se české domácnosti nepropadaly do energetické chudoby. Součástí textu je i řada konkrétních příkladů dobré praxe. Ke stažení zde: https://www.modernienergetika.cz/wp-content/uploads/2022/06/V3-Manual-pro-implementaci-inovativnich-reseni-aktivnich-spotrebitelu-energie-pro-mesta-a-obce.pdf