Energeticky úsporné projekty ušetřily za 25 let 4,1 mld. korun a uspořily 820 000 tun CO2

Energeticky úsporné projekty ušetřily za 25 let 4,1 mld. korun a uspořily 820 000 tun CO2

22. 11. 2019

V listopadu uplynulo 25 let od zahájení prvního energeticky úsporného projektu řešeného metodou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC). Celkem bylo realizováno více než 250 projektů za 3,6 mld. korun, které zákazníkům ušetřily energii v hodnotě 4,1 mld. korun. Projekty uspořily celkově 820 000 tun ekvivalentu emisí CO2, což se rovná zhruba tomu, co vypustí za rok jedna větší uhelná elektrárna.

První projekt řešený metodou EPC, která umožňuje modernizaci vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a dalších technologií hradit z budoucích, smluvně zaručených úspor energie, vznikl v jilemnické nemocnici. „Nemocnice neměla peníze a věděli jsme, že musíme během několik měsíců zajistit vytápění celého areálu a zásobování teplou vodu. EPC bylo jasnou volbou,“ vzpomíná na začátky Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.

Podobných projektů je dnes více než 250.  Typickým zadavatelem je město či kraj, který modernizuje školy, kulturní a sportovní objekty, nemocnice a další objekty, jenž spravují.  Jen v posledních letech se pro snížení provozních nákladů ve svých objektech formou EPC rozhodly Klatovy, Praha, Kolín, Jilemnice, Litoměřice a další desítky měst a obcí.  Není to však řešení jen pro velká města „Metoda EPC se nám vždy líbila, ale říkali jsme si, že to u nás nebude fungovat. Nakonec ukázalo se, že když do projektu EPC zapojíme všechny budovy v majetku města a přidáme veřejné osvětlení, můžeme šetřit 1 milion korun ročně,“ říká Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, která má 2.400 obyvatel.

V poslední době však vznikají i velké EPC projekty. „Kongresové centrum Praha pro nás bylo a je mimořádnou výzvou. Co do výše investice, a hlavně technologické složitosti se jedná o největší projekt svého druhu u nás,“ říká Václav Taubr, ředitel ENESA a. s. z ČEZ ESCO, a dodává: „Realizace projektu probíhala za plného provozu a komplex opatření přinese za 10 let úsporu ve výši 213 mil. Kč, což představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o 30 %. Jen každoroční úspora vody představuje tři naplněné olympijské bazény. Díky EPC projektu tento kolos snížil emise CO2 o 726 tun ročně.“

Co se týče krajů, nejdále jsou v Pardubickém, kde ročně šetří více než 48 mil. korun. Do projektu EPC je tam zapojeno přes 50 organizací, které kraj zřizuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice. „Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ vysvětluje Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje.

Nejčastějším energeticky úsporným opatřením je již mnoho let modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů.  Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů.  U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.  „Během čtvrtstoletí došlo v oblasti technologií k výrazné proměně. Na začátku bylo především potřeba vyměnit „hardware“, dnes je to více o sofistikovaných modelech sběru dat, jejich vyhodnocení a využití při řízení provozu energetických systémů v objektu,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb. 

Od 90. let se změnil i postoj státu. Metoda EPC byla v roce 2012 uváděna v evropské směrnici jako doporučený prostředek ke snižování spotřeby energie v objektech, v roce 2015 byly energetické služby definovány zákonem o hospodaření energií a od roku 2017 OPŽP účinně zvýhodňuje projekty využívající EPC 5 % dotace navíc. Nyní se za podpory MPO rodí metodika modelu Performance Design&Build, který aplikuje principy EPC při výstavbě nových budov, kde dodavatel neodpovídá pouze za návrh a výstavbu budovy, ale i za její provozní efektivnost.

U příležitosti 25 let metody EPC v ČR udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb tři tituly Výjimečný EPC projekt. Získalo jej Město Písek za spojení EPC a Smart City, Nemocnice Jihlava za příkladný projekt ve zdravotnictví a Siemens elektromotory Mohelnice za projekt s úsporou více než 50 % původních nákladů, navíc v průmyslu, kde si metoda EPC svoji cestu stále hledá.  Oba posledně jmenované projekty mají na svém kontě i titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt roku.  Předáno bylo i ocenění EPC projekt roku 2019, který si odnesla Nemocnice Břeclav, za výši dosažené úspory energie v prvním roce fungování projektu. Díky této zkušenosti se vedení Jihomoravského kraje rozhodlo využít EPC i v dalších objektech. 

Oceněny byly i osobnosti: Dana Kolářová za osobní nasazení, s nímž realizuje třetí EPC projekt zahrnující 18 budov, které budou díky modernizaci šetřit energie a zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty v PN Kosmonosy, a také Miroslav Růžička, který se významně přičinil ke vzniku EPC v Národním divadle. Tento první projekt nastartoval energeticky úsporné projekty v dalších objektech patřících do „skupiny“ ND (Stavovské divadlo, Státní opera, Anenský areál, Ateliéry a dílny ND), ale inspiroval i další projekty: Rudolfinum, Akademie výtvarných umění nebo Kongresové centrum Praha.  Cenu Osobnost EPC si odnesl i Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky jeho předchozím zkušenostem a znalostem z oboru se nyní daří využívat tuto metodu jako jeden z nástrojů naplňování cílů ČR v oblasti snižování energetické náročnosti. Ocenění obdržel i Michal Votřel, který se zasloužil o mimořádně široké uplatnění EPC v Pardubickém kraji.

EPC v číslech:

Termín zahájení prvního EPC projektu v ČR: 15. 11. 1994

Počet projektů za 25 let: více než 250

Počet objektů: 1100

Průměrná délka projektu: 8 let

Největší projekt: Kongresové centrum, investice 150 mil. korun

Investice do EPC projektů: 3,6 mld. korun

Úspory energie, které tyto projekty přinesly: 4,1 mld. korun

Ekologický přínos: 820 000 tun CO2 = emise jedné větší uhelné elektrárny = roční spotřeba 230 000 domácností

 

Čím je projekt EPC ojedinělý

Kde

Rok zahájení

Investice v Kč bez DPH

Roční garantovaná úspora v Kč bez DPH/rok

První EPC projekt v ČR

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

1994

   21 000 000   

     2 625 000   

První EPC v průmyslu

Setuza a.s. Ústí nad Labem

1994

   79 000 000   

   24 800 000   

Největší energeticky úsporný projekt v nemocnici

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

2003

   96 600 000

     6 900 000   

Druhý nejaktivnější zadavatel

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

2003

   77 700 000   

     7 064 000   

Nejúspornější kraj v ČR

Pardubický kraj

2006

 138 000 000   

   11 500 000   

Největší EPC v průmyslu

Gumotex a.s. Břeclav

2008

   58 000 000   

   12 200 000   

Nejcitovanější projekt

Národní divadlo Praha

2009

   90 000 000   

   12 700 000   

Největší EPC projekt v městské části

MČ Praha 13

2009

 140 000 000   

   26 000 000   

Kde si historie vyžádala inovativní přístup

Rudolfinum, Praha

2012

   24 500 000   

     2 720 000   

První projekt v Jihočeském kraji

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2012

   12 500 000   

     4 000 000   

Evropský EPC projekt roku 2014

Nemocnice Jihlava, p.o.

2013

   65 000 000   

   13 200 000   

Nejaktivnější kraj na Moravě

Moravskoslezský kraj

2013

 129 000 000   

   19 000 000   

Kde na EPC navazuje Smart City

Písek

2014

   32 300 000   

     4 200 000   

Technologicky nejsložitější projekt

Kongresové centrum Praha

2015

 150 000 000   

   24 000 000   

EPC napříč Prahou

Magistrát hlavního města Prahy

2017

   85 000 000   

     7 200 000   

Nejmenší město (2 400 obyv.), kde EPC přináší ročně milión korun úspor

Velký Osek

2017

   10 000 000   

     1 100 000   

První vzduchotechnika ve škole v rámci EPC

Kolín

2019

   42 000 000   

     2 500 000