Evropané se dočkají předvídatelnějších a nižších cen elektřiny. Evropská komise a europarlament dnes představili dva klíčové návrhy pro dlouhodobou stabilizaci energetického trhu

Evropané se dočkají předvídatelnějších a nižších cen elektřiny. Evropská komise a europarlament dnes představili dva klíčové návrhy pro dlouhodobou stabilizaci energetického trhu

14. 3. 2023

Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson dnes představila plán Evropské komise na úpravu fungování energetického trhu, který urychlí budování nových zdrojů čisté energie a odklon od fosilního plynu, sníží závislost cen energií na nestabilních cenách fosilních paliv a lépe ochrání spotřebitele před budoucími výkyvy. Novela zvýší motivaci investorů k budování obnovitelných zdrojů a zvýší konkurenceschopnost evropského průmyslu. Evropský parlament se také dohodl na podobě nové směrnice o energetické účinnosti budov, která zahrnuje podmínku umístit fotovoltaické panely na všechny nové budovy.

Odhady předcházející představení návrhu hovořily o tom, že Evropská komise navrhne spíše rozšíření existujících návrhů než radikální zásah do základů fungování energetického trhu. Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simson tyto předpoklady potvrdila. Představená úprava energetického trhu počítá s podporou pro dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny (tzv. PPA – Power Purchase Agreement) a dvoustranné rozdílové kontrakty (tzv. CfD – Contract for Difference). To povede k rychlejšímu budování nových zdrojů čisté energie a snížení dopadů enormních výkyvů cen fosilních paliv na konečnou cenu elektřiny pro spotřebitele. Novela také posiluje ochranu spotřebitelů před krachem dodavatelů a umožní členským státům lépe poskytovat regulované ceny domácnostem a malým podnikům.

„Ačkoliv Evropané dlouhé roky spíše těžili ze společného evropského trhu s energiemi, ruská plynová válka odhalila zranitelnosti tohoto systému. Obnovitelné zdroje sice během uplynulého roku poskytovaly nejlevnější elektřinu na trhu, ale spotřebitelé neměli mnoho možností, jak by mohli z těchto výhod přímo těžit. Evropské komise proto navrhuje mechanismy, které umožní domácnostem na nízké ceny z čistých zdrojů dosáhnout. Představená opatření řeší zrychlení zelené transformace i posílení energetické bezpečnosti současně se zajištěním stability a předvídatelnosti cen energií,“ komentuje dnes přednesený návrh na úpravu fungování energetického trhu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Budovy v Evropě budou energeticky účinnější

Evropský parlament se dnes dohodl také na podobě směrnice o energetické účinnosti, jejímž cílem je snížit nároky budov zejména na vytápění a provoz. Do roku 2030 má klesnout energie nutná k výstavbě a provozu budov o 11,7 procenta. Nové budovy budou muset mít od roku 2028 nulové emise a povinně instalované solární panely (pokud to bude ekonomicky a technicky možné). Pro nové budovy využívané nebo vlastněné veřejným sektorem toto pravidlo bude platit dokonce již od roku 2026. Směrnice díky snížení celkové evropské spotřeby přinese i nižní poptávku po importovaných fosilních palivech.

„Nové budovy se solárními panely sníží jejich obyvatelům náklady za energie. Loňský rok ukázal masivní růst zájmu o střešní fotovoltaiku a aktualizovaná směrnice umožní, aby z výhod levné solární elektřiny mohlo těžit širší skupiny spotřebitelů. Fotovoltaický trh získal jasný termín, ke kterému bude postupně připravovat potřebné instalační kapacity a jde i jasný impuls pro oblast technického vzdělávání,“ komentuje návrh Martin Sedlák.

“Revize směrnice EPBD pomůže stavebnímu trhu dvakrát. Kvalitní renovace a rychlejší tempo obnovy budov udrží stavebnictví v dobrém chodu. Zateplené budovy navíc přinesou komfortní bydlení a natrvalo sníží českým domácnostem náklady na vytápění,” říká ke směrnici o energetické účinnosti budov výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace Marcela Kubů.

Úvodní obrázek: Pixabay