Koaliční smlouva slibuje rozvoj obnovitelných  zdrojů energie

Koaliční smlouva slibuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie

8. 11. 2021

Vznikající vláda může a vlastně také musí posunout Česko vpřed v rámci modernizace energetiky. V minulém desetiletí bývalé vlády zaspaly a nedokázaly připravit potřebné impulsy pro rozvoj nízkouhlíkových řešení, tedy zejména levných typů obnovitelných zdrojů nebo rychlejší tempo renovací budov. Body v energetice, které budoucí strany ve vládě Petra Fialy zahrnuly do koaliční smlouvy, ukazují, že Česko začne brát vážně současnou proměnu energetiky. 

Klíčové je přihlášení se k potřebě restartovat rozvoj solární energetiky například závazkem vybudování 100 tisíc solárních střech nebo připravit nový energetický zákon, který umožní domácnostem sdílet zelenou energii. Příslibem pro stabilní přesun české energetiky od uhlí jsou také jasné závazky vznikající vlády v podpoře obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti v rámci programů Modernizačního fondu a Nové zelené úsporám,“ komentuje body koaliční smlouvy Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Vláda by měla také podle koaliční smlouvy chápat Evropskou zelenou dohodu jako příležitost. To se podle Svazu moderní energetiky může v konkrétních obrysech promítnout do úsilí Česka získat pro naši republiku gigatovárnu na výrobu baterií. Podobný projekt by dal impuls k vytvoření 30 tisíc nových pracovních příležitostí v rámci celého dodavatelského řetězce. Podobné projekty by pomohly zajistit plynulou transformaci českého automobilového průmyslu na etapu čisté mobility.