Komentář ke krokům Evropské komise, které mají snížit závislost Evropy na dodávkách zemního plynu z Ruska

Komentář ke krokům Evropské komise, které mají snížit závislost Evropy na dodávkách zemního plynu z Ruska

8. 3. 2022

Evropská komise dnes odpoledne zveřejnila návrh kroků, které mají snížit závislost Evropy na dodávkách zemního plynu z Ruska. Cílem je již během letošního roku dosáhnout snížení dovozů o dvě třetiny. Evropská komise navrhuje nahradit ruský zemní plyn dovozem LNG, ale cílem je také akcelerovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Komise například uvádí urychlení výstavby střešních solárních elektráren lze už letos získat navíc
15 terawatthodin čisté energie, která nahradí 2,5 miliardy kubíků plynu.
 

„Česko je na dovozu fosilních zdrojů z Ruska závislé více než jiné evropské státy. Rozvoj obnovitelných zdrojů energie u nás v minulých letech brzdila neochota vlády podpořit řešení nezávislá na importech z východu. Pomáhali jsme tak financovat ruskou armádu na místo budování naší energetické bezpečnosti. To musí skončit a rozvoj domácích obnovitelných zdrojů se vedle využití potenciálu úspor musí stát prioritou vlády Petra Fialy,“ uvádí k současné situaci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Vedle rozvoje solárních či větrných elektráren by měl stát podpořit instalace tepelných čerpadel a zavést zvýhodněné půjčky, které umožní nízko a středně příjmovým domácnostem dosáhnout na řešení, která posílí jejich nezávislosti na rostoucích cenách elektrické energie či zemního plynu. Ruský zemní plyn mohou pomoci nahradit také bioplynové stanice.

„Vláda, ale ani Evropská komise by neměly zapomínat, že potřebujeme nahradit také ruskou ropu. V tomto případě je klíčem rozvoj čisté mobility: od podpory elektromobilů přes dostupnou veřejnou dopravu či bezpečné cyklostezky,“ dodává Martin Sedlák.

Odkaz na komentář Svazu moderní energetiky a partnerských asociací k jednotlivým řešením: https://www.modernienergetika.cz/aktuality/pujde-to-i-bez-ruskeho-plynu-cesko-musi-urychlit-nastup-moderni-energetiky/

Odkaz na návrh kroků Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

Foto Pixabay