Komentář Svazu moderní energetiky ke Klimatickému zákonu

Komentář Svazu moderní energetiky ke Klimatickému zákonu

4. 3. 2020

Dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová návrh Klimatického zákona, který stanovuje závazný právní rámec pro dosažení uhlíkové neutrality Evropské unie do roku 2050. Od roku 2030 také posiluje pravomoc Evropské komise nastavovat cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Svaz moderní energetiky vidí v postupné dekarbonizaci obrovskou příležitost pro české firmy.  

„Klimaticky zákon přinese potřebné a předvídatelné mantinely pro evropský průmysl, které ho přivedou k uhlíkově neutrální ekonomice. Moderní energetika je pak hlavním nástrojem umožňující postupný útlum uhelných elektráren. Během příští dekády bude v evropské síti každá druhá kilowatthodina vyrobená pomocí obnovitelných zdrojů. To je příležitost k prosazení českých firem na trhu s technologiemi pro chytré budovy, inteligentní sítě, nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily, výrobu baterií a jejich integraci do sítí s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. Také v Česku si můžeme potřebnou náhradu uhlí zajistit rozvojem moderní energetiky. Jen solární a větrné elektrárny mají potenciál narůst během nového desetiletí na více než 10 tisíc megawattů,“ komentuje Klimatický zákon Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.