Komise vydala drtivé hodnocení českého klimatického plánu: hrozí, že k rozvoji zelené energetiky nepovede

Komise vydala drtivé hodnocení českého klimatického plánu: hrozí, že k rozvoji zelené energetiky nepovede

15. 10. 2020

Chybí konkrétní opatření, nové investice v zelené energetice mohou brzdit retroaktivní zásahy a nevyužitý potenciál solární a větrné energetiky. To jsou hlavní závěry Evropské komise, která vyhodnotila český Národní klimaticko-energetický plán. Ten je hlavní strategií pro naplnění cílů ve snižování emisí do roku 2030 a česká vláda ho podobně jako další členské země zaslala začátkem roku do Bruselu. Na absenci jasných kroků pro restart rozvoje obnovitelných zdrojů přitom již během přípravy opakovaně upozorňoval Svaz moderní energetiky i jeho členské asociace.

Komise ve svém oficiálním dokumentu České republice vytýká, že i přes doporučení Komise je český plán v zelené energetice málo ambiciózní. Cíle obnovitelných zdrojů nenaplní 23% podíl, který by podle propočtů Komise mohlo Česko v roce 2030 dosáhnout.

Bez efektivních nástrojů to nepůjde

Není jasné, zda bude po letech stagnace stačit k urychlení růstu obnovitelných zdrojů například výstavby geotermálních zdrojů nebo přidání 2 GW fotovoltaických elektráren během tohoto desetiletí,” konstatuje se v unijním dokumentu v reakci na prohlášení české vlády, že rozvoj obnovitelných zdrojů zajistí novelou zákona o podporovaných zdrojích. Onu nejistotu podle Komise způsobuje fakt, že Česko nechce podporovat rozvoj solární energetiky prostřednictvím aukcí, tedy tržní soutěže o podporu. “V současné době stále neexistuje podpora pro obnovitelné zdroje nad 10 kilowattů (mimo biomasu) a Česko neučinilo dost pro objasnění budoucích nabídkových a investičních podmínek ve svém konečném plánu,” uzavírá připomínku Komise.

V části věnované přímo úpravám zákona o podporovaných zdrojích pak Komise konstatuje, že: ”Navrhovaná opatření nejsou dostatečně podrobná a jejich dopady nejsou relevantně kvantifikovány, aby bylo možné posoudit, zda budou stačit ke zvrácení současné stagnace obnovitelných zdrojů.” Zejména podíl obnovitelných zdrojů v elektřině je od roku 2012 téměř konstantní. Podle přírodních podmínek (dopadů sucha nebo sluneční intenzity) kolísá okolo 13 %.

„Ministerstvo průmyslu jsme opakovaně upozorňovali, že je navržený podíl obnovitelných zdrojů příliš nízký,” komentuje závěry Komise Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Evropská komise potvrdila naše obavy. V oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce jeden z nejnižších cílů mezi státy EU a vůbec nejnižší mezi státy V4. Českou vládu také opakovaně upozorňujeme na výhody systému aukcí pro spotřebitele. Jde o nástroj, který může levně a efektivně zajistit splnění českého závazku výstavbou solárních parků na průmyslově znečištěných lokalitách. Aukce podporují i Svaz průmyslu nebo Svaz měst a obcí,” dodává Martin Sedlák.

Nevyužitá příležitost

Podle hodnocení také chybí opatření na podporu vlastní výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, přímých smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (PPA kontrakty) nebo podpora energetických společenství využívajících energie z obnovitelných zdrojů. Česku se vytýká že národní strategie podceňuje konkurenceschopnost výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to zejména solární a větrná energie, ale i možností zelené elektřiny pro dekarbonizaci dopravy a odvětví vytápění a chlazení. Místo toho Česko vsadilo zejména na masivní využívání biomasy, a to hlavně v teplárenství.

“Komise správně upozorňuje na fakt, jak mocně se ekonomika solárních a větrných elektráren v uplynulé dekádě proměnila. Jen fotovoltaické panely jsou zhruba o 80 procent levnější než před 10 lety. Česko se tak rozvoji moderní energetiky brání úplně zbytečně. Z růstu levných obnovitelných zdrojů by mohly těžit domácnosti i firmy ve formě úspor na účtech za elektřinu,” komentuje stanovisko Komise Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Analýza českého plánu rozvoje zelené energetiky pak také upozorňuje na obavu další budoucnosti rozvoje obnovitelných zdrojů spojenou s opakovanými zásahy do podpory: “Není jasné, jestli Česko zlepší investiční klima, které stále ovlivňují retroaktivní změny ve financování.” S tímto postřehem Evropské komise souhlasí zejména zástupci Solární asociace: “Komise správně varuje Česko před dopady opakovaných zásahů do podpory obnovitelných zdrojů. Aktuálně připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích má spíše potenciál sektor obnovitelných zdrojů zcela zničit než jej podpořit. Vláda chce skrze novelu snížit podporu pro stávající solární elektrárny o další desítky procent, a to na takovou úroveň, že firmy nebudou schopné splácet úvěry,” doplňuje reálné hrozby ke komentáři komise Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. “Pak vláda nemůže od stejných firem očekávat, že budou investovat desítky miliard do rozvoje nových zdrojů,” dodává Krčmář.

Zapomenutá strategie pro budoucnost Česka

Komise ve své kritice také zdůraznila, že ani strategii výzkumu a vývoje v energetice nelze podceňovat obecnými přísliby. Česko má své cíle v oblasti inovací kvantifikovat, podobně jako jiný stát Visegradské čtyřky, Maďarsko, které chce do roku 2030 rozjet min. 20 projektů a získat min. 10 patentů v oblasti energetiky a klimatu. Napříč Unií existují platformy, jako je tzv. SET Plán, které koordinují snahy členských států, firem a výzkumných institucí v oblasti inovací a tím pomáhají snižovat jejich náklady. Česko by se mělo v těchto platformách více angažovat.

Česká vláda by měla do diskuze o klimatické politice víc zapojovat občanskou společnost, místní samosprávy, firmy nebo investory a koordinovat tak dialog napříč všemi úrovněmi společnosti. „Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost s výtkami Evropské komise plně souhlasí. Evropský klimatický cíl pro rok 2030 se zvýší minimálně na 55 %. Již dnes je tak jasné, že budou muset vzrůst i české ambice. Česká republika má obrovský potenciál. A má stále ještě šanci splnit alespoň původní cíl v oblasti obnovitelných zdrojů a dosáhnout na evropské miliardy. Musí však zavést efektivní systém podpory zejména solární a větrné energie, neboť tato řešení jsou ekonomicky nejefektivnější a nejrychleji realizovatelná,” shrnuje Martin Sedlák postoj Svazu moderní energetiky a jeho členských asociací.

Celkové zhodnocení NCEP Evropskou komisí zde: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_czechia.pdf