Linde Material Handling Česká republika je partnerem Svazu moderní energetiky

Linde Material Handling Česká republika je partnerem Svazu moderní energetiky

10. 1. 2020

Společnost Linde Material Handling Česká republika se stala partnerem Svazu moderní energetiky, zastřešující platformy pro inovativní technologie a řešení v oblasti moderní energetiky. Cílem tohoto partnerství je podpora dalšího rozvoje využívání moderních zdrojů energií, podpora projektů zaměřených na udržitelnost životního prostředí a zavádění efektivního energy managementu do výrobních a logistických firem.

Z partnerství Linde Material Handling Česká republika a Svazu moderní energetiky budou profitovat zejména společnosti, které ve svých skladech a výrobních provozech používají manipulační techniku a mají zájem minimalizovat náklady na nákup energií a pohonných hmot.

„V Linde Material Handling si uvědomujeme, jak obrovský je potenciál úspor na straně našich zákazníků, pokud budou používat pohonné hmoty a energie správným způsobem. Víme, že naše činnost může přispět k ochraně a zlepšení životního prostředí ve všech regionech České republiky, a to zejména v oblastech průmyslových aglomerací. Partnerem Svazu moderní energetiky jsme se stali nejenom proto, abychom aktivně podpořili nástup a zavádění nových technologií, ale také abychom přispěli našimi zkušenostmi z oblasti pohonu flotil manipulační techniky CNG a vodíkem,” vysvětluje důvody vzniku partnerství David Čepek, jednatel Linde Material Handling Česká republika.

Česká pobočka Linde Material Handling patří dlouhodobě mezi průkopníky alternativních pohonů. Od roku 2006 dodává intralogistická řešení založená na pohonu vysokozdvižných vozíků na CNG. Potřebná technologie je dodávána včetně plnicích stanic a přináší svým uživatelům typicky více než 50% úsporu nákladů na pohonné hmoty ve srovnání s konvenčními palivy.

„Přechod na čistý pohon v rámci logistiky podniků je součástí moderního rozvoje firem. Lze hledat taková řešení, která pomohou snížit spotřebu paliv a zvýšit efektivitu systému včetně využití akumulace energie. Moderní technologie pomáhají snižovat emisi a platby podniků za energii. Výhodou je také zlepšení pracovního prostředí zvýšením kvality ovzduší. Společně s Linde Material Handling se zaměříme na představení příkladů dobré praxe, které mohou inspirovat v oblasti udržitelného rozvoje a inovací,“ uvedl Martin Sedlák programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Společnost Linde Material Handling patří celosvětově mezi nejvýznamnější dodavatele intralogistických řešení a manipulační techniky. Úspornými a alternativními technologiemi pohonu vozíků se zabývá dlouhodobě. Linde Material Handling realizovala již více projektů na vodíkový pohon (palivové články). Příkladem může být pohon manipulační techniky ve výrobním závodě BMW v Lipsku nebo vozíky na vodík v rakouské firmě DB Schenker.

Jak dále uvádí David Čepek: „V Linde Material Handling dokážeme pro své zákazníky vždy nalézt takové řešení pohonu manipulační techniky, které je pro ně z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější. Naší jednoznačnou výhodou jsou potřebná a ověřená řešení, která máme k dispozici, jako jsou Li-Ion technologie, vodík – palivové články, CNG a další moderní technologie pohonu vysokozdvižných vozíků a ostatní skladové techniky.“