Mezinárodní kulatý stůl Svazu moderní energetiky: Obnovitelné zdroje a kvalitní energetické služby jsou klíč k proměně energetiky

Mezinárodní kulatý stůl Svazu moderní energetiky: Obnovitelné zdroje a kvalitní energetické služby jsou klíč k proměně energetiky

30. 11. 2018

„Základním hnacím motorem moderní energetiky jsou konkurenceschopné technologie obnovitelných zdrojů, ale také baterie a elektromobilita. Kvalitní energetické služby sníží firmám i veřejnému sektoru výdaje za elektřinu a teplo. Tyto příležitosti postupně promění také českou energetiku,“uvedl při zahájení akce Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Jako úvodní řečník vystoupil Luis Janeiro, programový ředitel Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), který představil evropské možnosti rozvoje moderní energetiky. Janeiro je hlavním autorem publikace, která spočítala výhody navýšení podílu obnovitelných zdrojů v Evropě na 34 % do roku 2030. Využití prvků energetiky, která je šetrná k životnímu prostředí, by podle něj evropské ekonomice ušetřilo až 21 miliard EUR ročně. Za předpokladu, že by došlo i ke snížení negativních externalit spojených s emisemi oxidu uhličitého a znečištěním ovzduší, může se ušetřit až 44-113 miliard EUR ročně. Podle zjištění IRENA právě tyto nepřímé náklady zásadně převyšují objem investic nutných k transformaci globálního energetického systému. „Letos jsme publikovali studii o možnosti dosažení nízkouhlíkové ekonomiky prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. Právě tyto technologie dokážou společně snížit emise až o 90 %. Obnovitelné zdroje se stávají globálně konkurenceschopnými a již dnes zaměstnávají více než 10 milionů lidí,“uvedl na akci Luis Janeiro, programový ředitel Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA).

Expert na evropskou energetickou politiku z Agora Energiewende, Matthias Buck, uvedl, že pro transformaci energetiky považuje za klíčovou flexibilitu. „Ta je potřeba u konvenčních i obnovitelných zdrojů, ale také na straně sítí. Dále bude potřeba rozvíjet řízení spotřeby a akumulaci energie. K nové energetice je musíme přistupovat komplexně a vzájemně propojit sektory elektroenergetiky, teplárenství a dopravy,“ doporučil Matthias Buck. Transformace německé energetiky má podle něj velkou podporu veřejnosti, protože je spojována s inovacemi, dlouhodobou perspektivou investičního prostředí a významně stimuluje rozvoj startupů či řešení v oblasti energetiky a mobility.

V rámci úvodního bloku inspirujících zahraničních pohledů vystoupil také Edvilas Raudonikis, velvyslanec Litevské republiky v ČR. „Litva letos v říjnu přijala novou klimatickou strategii k zajištění energetické soběstačnosti státu s cílem dosáhnout konkurenceschopných i spolehlivých dodávek energie. Chtějí omezit environmentální dopady a postupně z Litvy vytvořit centrum inovací a energetiky.“Litva se podle slov velvyslance Raudonikise v referendu rozhodla nerozvíjet jadernou energetiku, ale vsadí na postupné dosažení 100% pokrytí energetiky obnovitelnými zdroji a nástup aktivních spotřebitelů energie. „Postupně chceme vytvořit až 750 000 aktivních spotřebitelů a co nejvíce je zapojit do trhu s elektřinou. Budoucí energetický systém bude velmi dynamický a založený na lokální výrobě a vzájemném propojení s jinými zeměmi. Postupně bude docházet k útlumu klasických zdrojů a zejména k poklesu importům energií,“dodal litevský velvyslanec.

Pohled do české energetiky nabídl druhý blok, ve kterém vystoupili zástupci Svazu moderní energetiky, Energon holding nebo ČSOB. Současnou situaci zhodnotil Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Podle něj využití stále levnějších obnovitelných zdrojů v Česku stagnuje a přicházíme o výhodné investice do posilování energetické soběstačnosti. „Můžeme využít vyzkoušené nástroje ze zahraničí. Německé aukce nových kapacit fotovoltaických elektráren dokázaly dostat cenu solární elektřiny pod 50 EUR na megawatthodinu,“ uvedl Martin Sedlák.

Fady Al-Kheir, ředitel strategického rozvoje a marketingu Energon holding připodobnil nástup inovativních řešení a současný vývoj v sektoru moderní energetiky vlně tsunami a doporučil České republice svézt se na této vlně byznys příležitostí. „Moderní energetika v sobě zahrnuje distributivní technologie a jejich rozvoj je exponenciální. Žádná analytická agentura na světě není schopna predikovat reálnou rychlost pokroku.,“komentoval Al-Kheir násobně zrychlený vývoj solární a větrné energie oproti odhadům Mezinárodní energetické agentury. Exponenciální trend vývoje podle něj má také akumulace. Přicházejí zcela nové inovativní technologie a byznys modely, zatímco v klasické energetice nic podobného sledovat nelze.

Energetický expert ČSOB Alois Míka pak upozornil, že obnovitelné zdroje rostou lavinovým efektem. Tyto zdroje mají podle něj před sebou období dalšího dynamického růstu a hluboké integrace do energetických systémů. Míka se také domnívá, že další rozvoj moderní energetiky je srovnatelný s rozmachem internetu a IT. „Cílem naší banky je orientovat se v přicházejících nových řešeních v energetice, tak abychom dokázali přijít s novými metodami financování ve chvíli, kdy je to ekonomicky smysluplné. Začínají růst ceny energií, ceny technologií klesají a environmentální povědomí společnosti se začíná stále více rozvíjet,“uvedl Alois Míka z ČSOB Advisory během svého příspěvku.

1Blok_00_uvodni

1Blok_01_Luis_IRENA

1Blok_02_M-BUCK

1Blok_03_Litva

2Blok_00_uvodni

2Blok_01_Sedlak_Česká šance v moderní energetice

2Blok_02_K.Cermak_28112018_Příležitosti nové energetiky v sektoru ESCO služeb_

2Blok_04_Mika_CSOB_Příležitosti moderní energetiky pro Česko_11_2018