Ministerstvo průmyslu dnes rozhodne o zavedení aukcí pro obnovitelné zdroje. Podle Svazu by vláda měla zahrnout i solární energetiku

Ministerstvo průmyslu dnes rozhodne o zavedení aukcí pro obnovitelné zdroje. Podle Svazu by vláda měla zahrnout i solární energetiku

22. 6. 2022

Vláda by dnes měla na návrh  Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) rozhodnout o zavedení systému aukcí pro obnovitelné zdroje. Bohužel u solární elektřiny navrhuje MPO čistou nulu. Podle Svazu moderní energetiky by vláda měla zahrnout fotovoltaiku mezi zdroje, které se mohou ucházet o aukční podporu i zelené bonusy. Aukční podpora je výhodná jak pro stát, tak i pro spotřebitele: stát získá předvídatelné prostředí v energetice. Podpora zavazuje investora do projektů obnovitelných zdrojů dodávat energii do sítě po dobu minimálně 20 let. Stát bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat.

“Spotřebitelé budou těžit z konkurenčního prostředí. Aukce mají de facto podobu tržní soutěže, ve které získají podporu pouze nejnižší nabídky s garancí nejlevnější dodávané elektřiny do sítě. Čím více bude síť energií nezávislá na ruském zemním plynu nebo uhlí zatíženém emisními povolenkami, tím lépe budou české ceny energie odolávat výkyvům na mezinárodním trhu,” uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Aukční podpora je model, který je úspěšně vyzkoušený v zahraničí. Využívají ho na podporu fotovoltaiky například v Německu, Polsku nebo Maďarsku.

„Český podíl obnovitelných zdrojů energie v posledních deseti let skomírá na přibližně 13 %. Zelená elektřina je nejsnadnější cestou, jak naplnit závazky ve snižování emisí a posílit energetickou bezpečnost. Právě solární energetika může přispět k proměně české energetiky. Pokud dnes ministerstvo průmyslu zahrne fotovoltaiku mezi podporované zdroje, získá tak nejlevnější obnovitelný zdroj energie v našich podmínkách,“ dodal na závěr Martin Sedlák.

Fakta o aukční podpoře:

  • Forma tržní podpory vyplývá z loňské novely zákona o podporovaných zdrojích a počítá s možností vypsat aukce podpory pro větrné, solární a malé vodní elektrárny, využití skládkového plynu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Stát může vyhlásit aukční podporu například pro solární elektrárny s výkonem nad 1 MW, fotovoltaiky s menším výkonem (pod 1 MW) mohou získat zelený bonus bez nutnosti aukční soutěže. V případě větších elektráren může jít o solární parky budované na brownfieldech. Menší zdroje se zeleným bonusem zase mohou být střešní solární elektrárny například na školách nebo nemocnicích
  • Aukční podporu, jako impuls pro budování nových solárních a větrných elektráren, využívá Německo od roku 2015: díky soutěži klesla cena dodávané solární elektřiny do sítě mezi lety 2015 a 2021 o 48 %. Aukce využívá také Polsko (od roku 2016), Maďarsko nebo Francie