Ministerstvo průmyslu nepočítá s podporou pro solární elektrárny. Jde přitom o nejlevnější řešení pro dekarbonizaci

Ministerstvo průmyslu nepočítá s podporou pro solární elektrárny. Jde přitom o nejlevnější řešení pro dekarbonizaci

26. 1. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh prováděcího předpisu, který má do praxe uvést aukční podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů energie. Návrh obsahuje cíle pro rozvoj větrné energetiky nebo kombinované výroby elektřiny a tepla spalováním zemního plynu. I přesto, že ministerstvo průmyslu mohlo navrhnout také cíle pro solární elektrárny, tuto možnost nevyužilo. Vynechání solární energetiky kritizuje Svaz moderní energetiky, neboť jde podle něj o nejlevnější a nejdostupnější řešení, které může nastartovat odklon Česka od uhelné energetiky.

Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu přichází krátce poté, co vláda Petra Fialy získala důvěru s programovým prohlášením, které mimo jiné počítá s tím, že vláda přispěje k rehabilitaci fotovoltaiky. Doslova v něm stojí, že solární energetiku “…považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj.”

“Nová vláda se zavázala k vytvoření takových podmínek, aby byl možný útlum uhelné energetiky v Česku již v roce 2033. Pokud ministerstvo průmyslu nezahrne solární elektrárny mezi podporované zdroje, zříká se tak nejlevnějšího zdroje v našich podmínkách. Přičemž právě solární energetika může přispět k proměně české energetiky,” hodnotí návrh Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Podle Svazu moderní energetiky by měla vláda zahrnout fotovoltaiku mezi zdroje, které se mohou ucházet o aukční podporu i zelené bonusy. V letech 2022-2024, pro které se návrhy cílů v návrhu MPO uvažuje, může jít o testovací objem nových projektů s cílem prověřit zájem trhu o jednotlivé formy podpory a schopnost investorů pro své záměry získat financování. Aukční podpora je přitom výhodná pro stát i spotřebitele: stát získá předvídatelné prostředí v energetice. Podpora zavazuje investora do projektů obnovitelných zdrojů dodávat energii do sítě po dobu minimálně 20 let. Stát bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat.

“Spotřebitelé budou těžit z konkurenčního prostředí. Aukce mají de facto podobu tržní soutěže, ve které získají podporu pouze nejnižší nabídky s garancí nejlevnější dodávané elektřiny do sítě. Čím více bude síť energií nezávislá na ruském zemním plynu nebo uhlí zatíženém emisními povolenkami, tím lépe budou české ceny energie odolávat výkyvům na mezinárodním trhu,” dodává Martin Sedlák.

Fakta o aukční podpoře:

  • Forma tržní podpory vyplývá z loňské novely zákona o podporovaných zdrojích a počítá s možností vypsat aukce podpory pro větrné, solární a malé vodní elektrárny, využití skládkového plynu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Stát může vyhlásit aukční podporu například pro solární elektrárny s výkonem nad 1 MW, fotovoltaiky s menším výkonem (pod 1 MW) mohou získat zelený bonus bez nutnosti aukční soutěže. V případě větších elektráren může jít o solární parky budované na brownfieldech. Menší zdroje se zeleným bonusem zase mohou být střešní solární elektrárny například na školách nebo nemocnicích
  • Aukční podporu, jako impuls pro budování nových solárních a větrných elektráren, využívá Německo od roku 2015: díky soutěži klesla cena dodávané solární elektřiny do sítě mezi lety 2015 a 2021 o 48 %. Aukce využívá také Polsko (od roku 2016), Maďarsko nebo Francie

Přínosy rozvoje obnovitelných zdrojů:

  • Prorůstové scénáře zpracované Centrem pro otázky pro životní prostředí při Univerzitě Karlově pro Alianci pro energetickou soběstačnost ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, na 12 terawatthodin ročně, a pro větrné elektrárny na zhruba sedminásobek proti dnešku, na necelých 5 terawatthodin ročně
  • Právě růst nových fotovoltaik či větrných turbín zajistí snížení globálních klimatických škod až o 25 mld. Kč a škod na zdraví, které jsou způsobené emisemi škodlivých látek, až o 6,4 mld. Kč do roku 2030. Zároveň by intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů měl přinést až 108 tisíc nových pracovních míst
  • Další studie, ve které společnost Deloitte pro Svaz moderní energetiky spočítala možnosti naplnění českého závazku v rozvoji obnovitelných zdrojů do roku 2030 ukázala, že lze zvýšit instalovaný výkon solárních elektráren na 9 000 MW a větrných elektráren na 1 400 MW. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie bude mít pozitivní dopad také na zaměstnanost. Předpokládá se současně vytvoření až 33 tisíc pracovních míst. HDP by se pomocí nových investic mohlo zvýšit až o 7 %