Ministerstvo průmyslu škrtá na nesprávných místech. Zastavení podpory pro akumulaci či čistou mobilitu zbrzdí nové investice oživující ekonomiku po COVID-19

Ministerstvo průmyslu škrtá na nesprávných místech. Zastavení podpory pro akumulaci či čistou mobilitu zbrzdí nové investice oživující ekonomiku po COVID-19

13. 8. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že oproti původnímu plánu nevypíše nové výzvy pro podporu rozvoje akumulace energie, elektromobility a obnovitelných zdrojů. Dosavadní zkušenosti přitom ukazují, že o tyto typy podpor byl mezi firmami velký zájem.

“Investice do baterií nebo elektromobilů přispívají k oživování ekonomiky. Právě taková řešení také zvyšují konkurenceschopnost malých a středních podniků úsporou výdajů za palivo a energii. Současně motivují ke snižování spotřeby fosilních paliv. Vláda by měla hledat úspory výdajů v jiných oblastech než v kapitolách, které se těší vysokému zájmu mezi firmami,” komentuje rozhodnutí nevypsat další podpory Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Například letošní výzva na podporu nákupu elektromobilů u firem musela být z původní alokace 50 milionů korun navýšena s ohledem na raketový zájem na 150 milionů. Ke konci července bylo podáno 443 žádostí za 193 milionů korun, což potvrzuje skutečnost, že se zájem o nákup elektromobilů nepropadl ani během pandemie koronaviru. Firmy navíc mohly volit kombinované řešení, ve kterém se propojuje provoz elektromobilu s pořízení solární elektrárny na střechu provozovny a bateriového systému pro akumulaci solární elektřiny.

“Oblibě se mezi firmami těší také možnost získat podporu na pořízení bateriových systémů, které lze opět propojit se střešní solární elektrárnou. Firmám tato řešení spoří výdaje za překročení rezervované kapacity během špiček. K uzávěrce bylo podáno 93 žádostí o celkové výši 174 milionů korun. Původní alokace při vyhlášení výzvy byla zase pouhých 50 milionů,” uvádí k zájmu o bateriové systémy Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ a člen představenstva Svazu moderní energetiky.

Také v oblasti investic do obnovitelných zdrojů byl překročen očekávaný zájem. K červenci bylo podáno 41 žádostí s požadavkem na dotaci za 660 milionů korun, tedy o 20 milionů více, než byla původní alokace.

 

Moderní energetika součástí restartu Evropy

“Podpora pro nákup elektromobilů u firem byla v Česku jednou z mála možností, která motivovala k obměně vozového parku a pomáhala tak snižovat znečišťování ovzduší polétavým prachem a dalšími emisemi. Jiné státy v Evropě podporu elektromobility naopak rozšířily jako jedno z protikrizových opatření,” dodává Martin Sedlák.

Dekarbonizace vozového parku domácností i podniků podporuje systematicky například Španělsko. Menší a střední podniky mohou na nákup osobního vozu získat 2 300 – 4 000 EUR (při likvidaci starého vozu), velké podniky pak až 3000 EUR. Německá vláda připravila kompletní balíček opatření na restart ekonomiky po COVID-19. Jeho součástí je také masivní podpora přechodu na čistou mobilitu. Vláda například zvýšila podporu pro nákup elektromobilů u domácností z 3 000 EUR na 6 000 EUR. Veřejná podpora bude také prostřednictvím krátkodobého programu výměny vozového parku motivovat k nákupu užitkových elektromobilů používaných malými a středními podniky nebo sociálními službami. Podporu pro nákup elektromobilů zvýšilo také Rakousko. Domácnosti od července mohou získat 5 000 EUR na místo dosavadních 3 000 EUR. V srpnu pak zveřejnila rakouská vláda impulsy na podporu ekologizace průmyslu formou nevratných grafů, které zvýšila na dvojnásobek: 14 % investice do elektromobilů. Také Francie počítá s podporou investic do nízkouhlíkové ekonomiky. Tamní vláda připravila balíček o objemu 30 miliard EUR, které budou pohánět inovace v rozvoji akumulace, elektromobility nebo obnovitelných zdrojů. 

Můžeme také vystopovat podpůrná opatření v oblasti obnovitelných zdrojů. Portugalsko akcelerovalo připojení více než 220 solárních projektů na střechách firem s cílem pomoci jim ušetřit výdaje za energie během propadu ekonomiky. Rakousko zdvojnásobuje dotace pro solární systémy a akumulaci energie: z toho je 24 milionů EUR určeno pro instalaci fotovoltaických panelů na střechách a 12 milionů na nákup baterií. Rakouská vláda očekává, že podpoří vznik až 20 tisíc solárních střech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by se mělo poučit a v rámci nového programového období nastavit předvídatelné podmínky pro financování projektů snižujících spotřebu fosilních paliv. “Podpora systémem start-stop nedává smysl. Ministerstvo průmyslu by mělo nastavit kontinuální výzvy s dostatečnými prostředky. Jen takový krok povede ke stabilnímu rozvoji energetické soběstačnosti firem a dlouhodobě se udrží pracovní příležitosti pro montážní firmy. Právě v době přibrzděné ekonomiky jsou investice do elektromobilů, baterií nebo obnovitelných zdrojů vítaným příspěvkem, který zvyšuje konkurenceschopnost českých firem,” dodává na závěr Martin Sedlák.