Na místo restartu ekonomiky připraví vláda podnikatele  o desítky miliard korun

Na místo restartu ekonomiky připraví vláda podnikatele o desítky miliard korun

6. 5. 2020

Zahraniční vlády začínají ve svých krocích pro oživení ekonomiky využívat podporu moderní energetiky. Česká vláda se rozhodla minulý týden udělat krok zpět, když schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Ten může ve svém důsledku zničit solární energetiku. Navíc pro nové zdroje navrhuje v rámci novely jen polovičatá řešení.

Vláda chce přenastavit podporu všech druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nejvíce zasaženou oblastí je však fotovoltaika. Jako odůvodnění tohoto kroku zmínil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček také „solární horečku“ před více než deseti lety.

Obor solární energetiky se v Česku skládá z více než 28 tisíc malých, středních a velkých elektráren. Vlastní je domácnosti i firmy. „Během solární horečky v roce 2010 vtrhly do sektoru obnovitelných zdrojů i neprůhledné firmy, které realizovaly nadstandardní zisky a následně zase z oboru zmizely. Nyní po 10 letech většího rozvoje fotovoltaiky v Česku zůstali v oboru v drtivé většině seriózní podnikatelé, kteří podnikají v různých oborech napříč sektory a segmenty české ekonomiky.  Příjmy z fotovoltaiky tyto české podnikatele pomohly držet nad vodou, když se jejich další aktivity v průmyslu, službách a obchodu vinou pandemie dostaly do červených čísel. Ostatně diverzifikace a zajištění byly většinou účelem těchto investic,“ komentuje vývoj ve fotovoltaice Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

„Majitelé solárních elektráren stále splácejí úvěry na investice v úhrnu desítek miliard korun. Vládou schválené změny v podpoře znamenají hrozbu, že se tyto úvěry přes noc stanou klasifikovanými. Z českého podnikatelského sektoru tak zmizí desítky miliard korun s násobně vyšším negativním multiplikačním efektem do celého českého byznysu a bankovnictví. To je bezesporu v příkrém rozporu se snahou vlády omezit hospodářské dopady pandemie napumpováním peněz do podniků prostřednictvím bank,“ popisuje rizika Jan Palaščák, ekonomický expert Svazu moderní energetiky a leader skupiny Amper.

Nevyužitá nová příležitost

Zahraniční vlády se ve srovnání s tou českou chovají odlišně. Podnikají kroky pro stabilizaci rozvoje solárního sektoru, udržení pracovních míst v instalačních a servisních firmách a impulsu v podobně úspory výdajů za energii pro firmy a domácnosti, které si fotovoltaiku na střechu pořídí. Rozpočty na podporu vzniku nových solárních projektů přijaly Litva, Rakousko nebo Švýcarsko. Rakousko zdvojnásobuje dotace pro solární systémy a akumulaci energie. Z toho je 24 milionů EUR určeno pro instalaci fotovoltaických panelů na střechách a 12 milionů na nákup baterií. Rakouská vláda očekává, že podpoří vznik až 20 tisíc solárních střech.

„V důsledku krize letos spotřeba elektřiny v České republice poklesne o jednotky procent. Současné zpomalení ekonomiky se přitom bude projevovat ještě několik let. Firmy i domácnosti budou klást důraz na úspory energií a uvítají podporu nákupu technologií, které jim pomohou vyřešit vlastní energetickou nezávislost,“ upozorňuje Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a dodává: „Vláda by se měla přestat ohlížet za minulostí a dát naopak potřebný impuls pro rozvoj energetiky postavený na využití místních, obnovitelných zdrojů. Vydělá na tom v podobě zachování pracovních příležitostí, a tedy i ušetří peníze na podporách v nezaměstnanosti a dalších sociálních výdajích.“

Za vyzkoušený recept v rámci stimulačních balíčků považuje investice do solární, ale také větrné energetiky i Mezinárodní energetická agentura (IEA). Podle ní zafungovaly při restartu ekonomiky po krizi v roce 2008. Nyní jsou navíc fotovoltaické panely 8x levnější než před 10 lety. „Obnovitelné zdroje, jako je větrná a solární energie, tvoří klíčový pilíř přechodu k čisté energii. Ukázaly, jak mohou nové nízkouhlíkové technologie za správných podmínek rychle růst a stát se dynamickou a inovativní součástí perspektivních ekonomik. Při navrhování stimulačních balíčků by vlády měly mít na paměti strukturální výhody, které mohou obnovitelné zdroje přinést, pokud jde o hospodářský rozvoj a tvorbu pracovních míst, a zároveň snížení emisí a podpory technologických inovací,” uvádí IEA ve shodě se zástupci vlád Švýcarska, Kanady, Francie, Indie, Indonésie, Nového Zélandu, Švédska, Velké Británie, Finska, Německa, Itálie a Nizozemska ve společné výzvě.