Na podporu z Národního plánu obnovy musí mít nárok i velké firmy, uvedla Hospodářská komora

Na podporu z Národního plánu obnovy musí mít nárok i velké firmy, uvedla Hospodářská komora

16. 12. 2021

K plnohodnotnému a úspěšnému čerpání prostředků z Národního plánu obnovy je nezbytné zapojení všech hráčů na trhu bez ohledu na jejich velikost. Upozornila na to Hospodářská komora spolu s dalšími zaměstnavatelskými svazy, zájmovými sdruženími a dalšími partnery v dopise adresovaném premiérovi v demisi Andreji Babišovi, vicepremiérovi v demisi Karlu Havlíčkovu, designovanému předsedovi vlády Petru Fialovi a kandidátovi na ministra průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi.

Zástupci byznysu upozorňují, že na čerpání prostředků z Národního plánu obnovy zbývají pouze dva roky a nejpozději do konce roku 2026 musí být podpořené projekty dokončeny, některé i dříve. S ohledem na potřebu efektivního plnění cílů jednotlivých výzev NPO a na nutnost vyčerpat prostředky ve velmi krátkém čase je klíčové zapojení všech tržních hráčů bez ohledu na jejich velikost.

Hospodářská komora i další zapojené organizace zároveň souhlasí s větší podporou malých a středních podniků. Nesouhlasí nicméně s tendencemi k úplnému vyloučení velkých podniků, bez jejichž aktivního zapojení bude transformace českého hospodářství v bezemisní energetice, digitalizaci či dopravě ohrožena.

Do výzvy k Národnímu fondu obnovy se zapojily: Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Asociace poskytovatelů energetických služeb, Asociace poskytovatelů mobilních sítí, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká asociace elektronických komunikací, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, ICT Unie, Ocelářská unie, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz moderní energetiky, Solární asociace, Teplárenské sdružení ČR a Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu. 

Zdroj a více informací: https://www.komora.cz/news/hospodarska-komora-na-podporu-z-narodniho-planu-obnovy-musi-mit-narok-i-velke-firmy/