Návrh Lex OZE II je důležitým krokem k první etapě komunitní energetiky v Česku

Návrh Lex OZE II je důležitým krokem k první etapě komunitní energetiky v Česku

16. 6. 2023

Svaz moderní energetiky vítá zveřejnění návrhu, který umožní nastartovat první etapu komunitní energetiky v Česku. Možnost zakládat energetická společenství a sdílet vyrobenou elektřinu prostřednictvím veřejné distribuční sítě představuje klíčové řešení, které pomůže českým spotřebitelům využít obnovitelné zdroje jako pojistku proti závislosti na výkyvech cen fosilních paliv a obecně cen energie na trhu.

Nad rámec návrhu představeného na podzim loňského roku Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo omezit rozsah a regionální působnost energetických společenství na 1 000 odběrných míst a maximálně 3 sousedící obce s rozšířenou působností.

„Toto omezení je akceptovatelným kompromisem, který by v první etapě komunitní energetiky v Česku neměl způsobit vážné problémy s realizací připravovaných záměrů. Vítáme, že omezení pro počet členů mají dočasný charakter a současně věříme, že některé nové nejasnosti se podaří vyřešit v další fázi legislativního procesu,“ komentuje zveřejnění návrhu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Klíčové je vůbec začít s pilotními projekty energetických společenství, získat první zkušenosti a ověřit tak komunitní energetiku v praxi,“ dodává Martin Sedlák.

„Zahraniční zkušenosti se startem komunitní energetiky v Rakousku a dalších zemích jasně ukazují, že rozjezd po etapách od jednodušších ke složitějším modelům energetických komunit je správnou cestou,“ komentuje návrh Martin Ander, specialista na komunitní energetiku ze Svazu moderní energetiky.

„Umožňuje totiž postupně sbírat cenné zkušenosti z provozu a ladit fungování technické podpory. Navržená omezení by však měla být dočasná, aby obce a města měly jasnou perspektivu dalšího rozvoje svých projektů v budoucnu,“ dodává Ander.

Komunitní energetika by neměla být postavena pouze na fotovoltaických elektrárnách, ale na vyváženém mixu obnovitelných zdrojů. Velkou nadějí může být využívání větrné energie nebo bioplynových stanic, protože umožní místním lidem přímo odebírat levnou elektřinu i z jiných typů obnovitelných zdrojů energie, které mohou vyrábět čistou energii v blízkosti jejich obydlí.

„Možnost sdílení místní elektřiny z větrných nebo bioplynových stanic může podpořit potřebný rozvoj těchto dvou zdrojů a doplnit tak vhodně solární energetiku. Právě kombinace zdrojů využitelných v dané lokalitě podpoří podíl levné energie z obnovitelných zdrojů a současně nabídne místním možnost využít výhody moderní energetiky v podobě nižších částek za elektřinu,“ podporuje zapojení nejen fotovoltaiky do komunitní energetiky Martin Sedlák.

„Kromě legislativy je však potřeba nabídnout také systém poradenství a podpory místních obyvatel při zakládání energetických společenství. Taková nabídka je běžná v řadě evropských zemí, včetně Rakouska či Nizozemí, v Česku však zatím bohužel chybí,“ dodává Martin Ander.

Svaz moderní energetiky připravuje Outlook dobré praxe rozvoje komunitní energetiky ve vybraných státech EU. Publikaci zveřejní 21. června ve 14:00 v Radiocafé Vinohradská 12 v Praze. Na akci je nutné se registrovat emailem na ondrej.novak@modernienergetika.cz.

Ilustrační obrázek: Unsplash