Nejlepší energeticky úsporný projekt loňského roku připravila Česká pošta

Nejlepší energeticky úsporný projekt loňského roku připravila Česká pošta

16. 2. 2023

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) vyhlašovala letos již podvanácté soutěž o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC). První místo si odnesla Česká pošta za projekt pro malešické depo, druhou příčku získala nemocnice ve Vyškově a třetí skončilo řešení pro město Kadaň. Byly udělena i čestná uznání: putují do Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a vedení Středočeského kraje.

Přihlášené projekty hodnotila komise ve složení Martin Sedlák (MPSV a Svaz moderní energetiky), Vojtěch Svoboda (MPO, odbor energetické účinnosti) a Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka, dříve MPO). Jedním z klíčových kritérií byla cena úspor, tedy poměr investice do modernizace objektu a dosažených úspor nákladů na energie, důraz byl kladen i na komplexnost projektu, zda projekt řeší stavební úpravy i energetiku budov v těsné provázanosti a jaké technologie budou využity.

Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2022 si odnáší Česká pošta, s.p. za návrh hloubkové modernizace depa a sběrného přepravního uzlu v pražských Malešicích, a konkrétně třídírny balíků a třídírny listovních zásilek, které jsou největšími objekty svého druhu v České republice. Investice ve výši téměř 100 mil. korun do výměny osvětlení, zateplení objektů, regulace teploty dle časového využití jednotlivých místností, do vzduchotechniky a FVE má přinést roční úsporu nákladů na energie alespoň 15 mil. korun, to znamená, že čistá návratnost projektu je necelých 7 let. „Tento projekt, společně s dalším v areálech v Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem, pro které již máme předběžné nabídky a jednáme o nich s účastníky zadávacího řízení, jsme začali připravovat ještě před skokovým nárůstem cen energií, dnes jsme za to velmi rádi. Díky využití metody EPC můžeme mít smluvně garantováno až 30% snížení spotřeby elektrické energie a 20% snížení nákladů na vytápění, což pro nás znamená nižší provozní náklady, a tudíž zvýšení konkurenceschopnosti České pošty,“ říká Ing. Stanislav Bock, vedoucí odd. energetika, úsek správa majetku a strategické investice. Veřejná soutěž na poskytovatele projektu bude vyhlášena do konce března, projekt by měl být spuštěn ještě letos. Česká pošta tímto již druhým projektem, který zvyšuje energetickou účinnost jejích objektů, zaujímá mezi státními podniky výjimečné místo.

Druhé místo obsadila Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, která byla kolaudována v roce 1951 a disponuje 431 lůžky.  I zde mají v plánu komplexní renovaci 11 objektů a energetické infrastruktury za 126 mil. korun zahrnující stavební práce, modernizaci energetických zařízení, technologických provozů (prádelna) a využití FVE. Jelikož potenciál úspor je zde značný (60 % nákladů na elektřinu, 15 % na zemní plyn a více než 10 % na vodném a stočném), reálně lze očekávat roční smluvně zaručené snížení nákladů na energie v hodnotě 12,5 mil. korun po dobu nejméně 12 let. „V současné době nemocnice „běží“ z 80 % na zemní plyn. I když máme sjednánu relativně dobrou cenu, našim cílem je do budoucna maximální snížení spotřeby energií a rychlý přechod na OZE,“ vysvětluje Zdeněk Horák, ředitel nemocnice.

Třetí místo si odnáší město Kadaň, které nyní bude soutěžit realizaci energeticky úsporného projektu téměř ve všech svých budovách. Chce zde modernizovat osvětlení, instalovat FVE a systém individuálního nastavení teplot v jednotlivých místnostech (IRC), vše odhadem za 85 mil. korun, což může přinést roční úsporu energií v hodnotě 5,2 mil. korun. Zbytek nákladů bude hrazen z dotace, takže město nepotřebuje žádnou vstupní investici. Kadaňský projekt se tak zařadí k dalším pěti desítkám měst, které využívají metodu EPC ke zvýšení energetické účinnosti svých budov a přispívají ke snížení závislosti na fosilních zdrojích energie.

Komise udělila i dvě čestná uznání. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, kde se za 85 mil. korun už nyní v 9 objektech realizují energeticky úsporná opatření jako ve Vyškově jen bez technologických procesu, si čestné uznání zasloužila za třetí nejlepší cenu úspor, kdy jedna uspořená koruna za energie po dobu deseti let stojí nemocnici 1,08 koruny v investicích. K tomu se řadí i nefinanční přínosy, jako je zlepšení vnitřního prostředí pro personál i pacienty. „Díky projektu budeme mít nyní zaručeno, že budeme mít optimální teploty v jednotlivých prostorách areálu nemocnice, tedy podle potřeb pacientů i zaměstnanců,“ vysvětluje Ladislav Řípa, předseda představenstva nemocnice.

Druhé ocenění putuje k rukám vedení Středočeského kraje, ten je mimo jiné i provozovatelem mladoboleslavské nemocnice, za přípravu projektu pro 8 školských objektů či areálů. Investice do těchto objektů se týká např. modernizace osvětlení a systému měření a regulace, výměny zdrojů tepla, instalace systému IRC, ale i FVE. „Pro Středočeský kraj je tento projekt jedním z 12 připravovaných EPC projektů. Celkem připravujeme modernizaci 109 objektů u 65 organizací kraje za 1,3 mld. korun, které nám umožní ušetřit náklady na energie v hodnotě 51 mil. korun ročně,“ říká vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů Petr Barák.

Velkou motivací pro realizaci projektů energetických úspor jsou samozřejmě nynější vysoké ceny elektřiny a zemního plynu. Dotační podpora také pomáhá v rozhodování, ale zdaleka již není tím nejdůležitějším z faktorů. „Ochota pouštět se do EPC projektu je po nárůstu ceny energie a paliv citelně vyšší. Sektor energetických služeb v České republice díky mnohaleté tradici a zkušenostem s projekty EPC může s ekonomicky a technicky efektivní realizací úspor významně pomoci a je na to připraven. Důležitý je i fakt, že zvýšená poptávka vytváří tlak na zvyšování kvalifikace poradenských a ESCO společnosti a hledání nových kvalitních realizačních a stavebních kapacit pro nové projekty. To může částečně pomoci i stavebnictví, kde je nyní očekáván mírný pokles výroby,“ shrnuje Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.