Nová energie Česka si získává ohlasy, jedním z podporovatelů výzvy je i Marian Jurečka

Nová energie Česka si získává ohlasy, jedním z podporovatelů výzvy je i Marian Jurečka

16. 8. 2019

Kampaň nazvanou Nová energie Česka spustil Svaz moderní energetiky v červnu letošního roku. V rámci microsity se může široká veřejnost zapojit do výzvy a podpořit tak svým hlasem modernizaci české energetiky. Cílem plánu je prosadit podmínky pro růst obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti budov nebo podporu elektromobility. Ke čtyřem základním cílům se postupně zapojuje nejen široká veřejnost, ale i lidé z oboru, velkých či malých firem a politická sféra. Nová energie Česka chce díky podpoře veřejnosti připravit půdu pro nástup inovativních řešení v oblasti digitalizace či podporu startupů, které nabídnou nástroje pro chytré domácnosti, města a firmy.

„Česko určitě potřebuje Novou energii. Za poslední roky se tak rychle mění vývoj klimatické změny, že bychom měli všichni výrazně změnit pohled na naše chování a jeho dopady, protože máme zodpovědnost za to, v jaké krajině a s jakou kvalitou života budou žít naše děti, vnoučata a další generace. Jedním z významných oborů, které na tyto dopady klimatické změny mohou reagovat není jen činnost zemědělců a lesníků, ale právě sektor energetiky a průmyslu. Ruku v ruce je v těchto oborech třeba hledat čisté obnovitelné zdroje energie a úspor, které vůbec nemusí být hrozbou pro náš průmysl, ale naopak obrovskou příležitostí pro rozvoj nových technologií. Chci, abychom byli otevření těmto novým možnostem, abychom brali vážně hrozby a dokázali být světovými lídry v těchto oblastech a nenechali si tuto příležitost protéct mezi prsty. Chci, ať maximálně využijeme náš potenciál v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů, ať domácnosti i firmy mohou ušetřit, či zvýšit své tržby a ať jsme inovativní. Toto vše by měl podporovat i náš stát vhodnými formami,“ vyjádřil svou podporu Marian Jurečka.

Vedra, sucha, přívalové deště a náhlé výkyvy teplot – to jsou současné projevy změn klimatu, které zakouší Česká republika poslední roky a letošní léto není výjimkou. Vedle opatření založených na adaptaci potřebujeme snižovat emise skleníkových plynů v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou.

Svou podporu vyjádřil i Alois Míka, Senior Energy Expert: „Moderní energetika se rozvijí mnohem rychleji, než tady doma vnímáme. Naskočme do toho vlaku a dokažme, že patříme mezi ty, kdo myslí na budoucnost“. 

Česku postupně ujíždí vlak a my můžeme ovlivnit to, zdali se nám podaří nastoupit alespoň do posledních vagónů. Podle srovnání Světového ekonomického fóra jsou v proměně energetiky před námi Slováci, Rumuni i pobaltské státy. Hůře na tom je z ekonomicky vyspělých zemí pouze Řecko. Česko se řadí mezi státy, jako je například Arménie nebo Thajsko.

„V energetických inovacích a technologiích každým dnem ztrácíme tempo nejen se zbytkem Evropy, USA či Austrálií, ale i se zeměmi jako je Čína, Indie či státy jižní Ameriky. Nástup moderní, obnovitelné a udržitelné energetiky, jejímuž rozvoji už musí Česko přestat bránit, je nezastavitelný. Klíčovou roli pro širší využití obnovitelných zdrojů a stabilizace sítě bude hrát akumulace, a to jak do baterií, tak dlouhodoběji do plynu či do tepla,“ komentuje současnou situaci Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT.

Česko potřebuje sebevědomý plán, který zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic. Vedle rozvoje obnovitelných zdrojů patří mezi hlavní cíle kampaně podpora čisté mobility a rozvoj aktivních spotřebitelů energie ve městech nebo v domácnostech a firmách. Plán s názvem Nová energie Česka může podpořit každý na www.novaenergieceska.cz.