Nová energie pro českou ekonomiku: do Svazu moderní energetiky vstupuje Geomet, společnost zkoumající ložisko lithia na Cínovci

Nová energie pro českou ekonomiku: do Svazu moderní energetiky vstupuje Geomet, společnost zkoumající ložisko lithia na Cínovci

3. 5. 2024

Lithium je zásadním prvkem pro výrobu baterií. Díky významnému rozmachu elektromobility a potřebám skladování energie nejen z obnovitelných zdrojů celosvětová poptávka po lithiu prudce roste. Největší evropské ložisko tohoto měkkého alkalického kovu se nachází na Cínovci v Krušných horách, kde už od roku 2010 provádí průzkumné práce společnost Geomet. Ta se teď stala novým partnerem Svazu moderní energetiky, který různou formou sdružuje významné tuzemské hráče v oboru nízkoemisních a bezuhlíkových technologií.

Navázáním spolupráce se společností Geomet se Svaz rozšiřuje o zcela novou oblast, kterou představuje právě těžba kriticky důležité suroviny pro výrobu baterií, bez kterých nebude možný efektivní rozvoj elektromobility. Díky tomu opět posílí hlas pro další rozšiřování moderní energetiky. Jde o zásadní zprávu evropského, republikového i místního významu – vzhledem k útlumu hnědouhelné těžby v regionu.

„Čím více roste potřeba světa snižovat své emise skleníkových plynů, o to více roste role lithia, které představuje klíčový prvek přechodu na bezemisní zdroje energie. Lithiové baterie nacházejí uplatnění takřka v každém sektoru dekarbonizace, od akumulace energie a zálohování obnovitelných zdrojů až po elektrifikaci dopravy, kdy moderní lithiové baterie umožňují vyrábět elektromobily s několikasetkilometrovým dojezdem na jedno nabití. Ložisko lithia pod Cínovcem má celoevropský význam, protože EU se dlouhodobě snaží snížit svou surovinovou závislost na Číně a dalších zemích. Jsem hrdý, že Svaz moderní energetiky díky spolupráci se společností Geomet vstupuje do centra debaty o tom, jak nejlépe a co nejcitlivěji s tímto českým nerostným bohatstvím naložit,“ komentuje nově navázané partnerství Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Firmu Geomet založila v roce 2007 čtveřice českých geologů s dlouholetou zkušeností v oboru ložiskové geologie a geologického průzkumu. Geomet vytipoval bývalé ložisko Cínovec jako projekt, který by mohl poskytovat tzv. kritické suroviny pro český a evropský průmysl budoucnosti: cín, wolfram a zejména lithium. V podzemí pod Cínovcem se nachází 3 až 5 procent světových zásob, tedy více než 5 milionů tun LCE (Lithium Carbonate Equivalent – ekvivalent lithného karbonátu).

„Lithium je strategickou surovinou, kterou Česko a Evropa potřebuje k naplnění ambiciózních cílů v oblastech surovinové a energetické bezpečnosti, rozvoje elektromobility i již probíhající transformace uhelných regionů v centra moderní energetiky. Společnost Geomet rozvíjí projekt těžby a zpracování lithia na Cínovci, který má ambici navázat na postupně utlumovanou těžbu hnědého uhlí v kraji a rozvinout nové moderní odvětví, které zapadá do bateriového řetězce a které může průmysl posunout na vyšší úroveň. Těší mě, že díky členství ve Svazu moderní energetiky může Geomet ještě lépe naplnit své ambiciózní cíle a pomoci České republice a Evropě v rozvoji elektromobility a obnovitelných zdrojů,“ řekl Martin Pohlodek, generální ředitel společnosti Geomet.

Společnost Geomet představují zatím poslední z řady subjektů, které v posledních měsících vstoupily do Svaz moderní energetiky. Jeho řady v nedávné době rozšířil například i Středočeský kraj, agentura JINAG, sdružení CZ Biom nebo společnosti Atlantis Management, agriKomp, Master Therm či Bragen.

 

Úvodní foto: Liithiový slitek. Zdroj: Dnn87, CC BY 3.0