Nová etapa evropské klimatické politiky: Evropská komise zveřejní 13 impulsů pro klimaticky neutrální kontinent

Nová etapa evropské klimatické politiky: Evropská komise zveřejní 13 impulsů pro klimaticky neutrální kontinent

13. 7. 2021

Evropská komise zveřejní ve středu 14. července 2021 balíček 13 aktualizovaných nebo úplně nových směrnic, které mají zajistit snížení emisí o 55 % do roku 2030. Legislativa podpoří reformu systému obchodování s emisními povolenkami, bude aktualizována směrnice o zvyšování energetické účinnosti, zavedené uhlíkové clo (CBAM) či emisní normy pro osobní automobily a dodávky. Klíčovým prvkem je také aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

Předpokládá se, že Evropa zvýší svůj závazek tak, aby zajistila během tohoto desetiletí růst zelené složky energie na 38-40 % oproti aktuálně platnému cíli 32 %. Svaz moderní energetiky získal předběžné znění reformy směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a nabízí shrnutí hlavních očekávaných změn, které jsou vypracované ve spolupráci s AK Doucha Šikola.

“Nové impulsy, které přichází do oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů lze shrnout jako posílení chytrých řešení usnadňujících využití maxima výhod zelené energie pro chod domácností, podniků nebo nabíjení elektromobilů,” hodnotí očekávané změny Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Evropa přibližuje čistou energii spotřebitelům tak, aby byl nástup zelených řešení plynulý a bez bariér. V praktické rovině jde například o povinnost pro provozovatele soustav, kteří budou muset zajistit, aby byly k dispozici informace o podílu zelené elektřiny dostupné v reálném čase. Chytré systémy v domácnostech nebo firmách pak budou moci řídit spotřebu nebo dobíjení elektromobilů podle okamžité nabídky energie na trhu,” dodává ke změnám Martin Sedlák.

V oblasti budov pak budou mít členské státy povinnost zavést závazný cíl pro využití energie v budovách. Mezi sledované hodnoty bude patřit například podíl výroby vlastní energie. Nově bude potřeba také na úrovni členských států zajistit integraci požadavků na rozvoj využití zelené energie do předpisů územního plánování, požadavků na novostavby, výstavbu či rekonstrukci infrastruktury.

Snadnější nástup čisté mobility v kombinaci s obnovitelnými zdroji má zajistit také povinnost „roamingu“ veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily nebo umožnit obousměrný tok elektřiny, tedy i zpětnou dodávku z baterií elektromobilů do sítě. Právě druhé zmíněné opatření pomůže zvýšit energetickou bezpečnost sítí a umožní majitelům elektromobilů získat z nabídky své baterie v rámci sítě další příjem. Pilotní projekty tohoto konceptu (vehicle 2 grid) jsou dostupné na trzích ve Velké Británii nebo Nizozemsku.

Více viditelná zelená energie

Spotřebitelé mají také získat lepší přehled o tom, jakou energii využívají podniky pro výrobu svých produktů. Komise chce vytvořit metodiku pro označování průmyslových produktů, které budou vyrobeny s využitím obnovitelné energie. Členské státy pak budou povinny zajistit pravidla pro označování takových výrobků na trhu.

Podniky, které se rozhodnou využívat energii z obnovitelných zdrojů, chce Evropa podpořit například formou dlouhodobých smluv o dodávkách energie mezi výrobcem a konečným spotřebitelem (tzv. PPA, „power purchase agreements“). Členské státy budou moci zavést mechanismy finanční podpory pro uzavírání těchto zelených smluv a připravit vlastní závazné cíle meziročního nárůstu využití obnovitelných zdrojů v průmyslu.

“Smlouvy mezi podniky a producenty zelené energie se uzavírají obvykle na 10 až 20 let. Pro továrny jsou výhodné, protože získají na dlouhé období předvídatelné podmínky cen odebírané energie. Producenti zelené energie na oplátku těží z dlouhodobého závazku odběru zelené elektřiny,” představuje výhody tohoto systému Martin Sedlák.

Firemní trh s dlouhodobými smlouvami na odběr zelené energie rostl v Evropě za posledních sedm let na 11 000 megawattů realizovaného výkonu. Jen v roce 2020 byly uzavřeny smlouvy na zhruba 3 000 megawattů nových PPA projektů. Ze známých firem využívá systém dodávek zelené energie prostřednictvím PPA například Heineken, Danone (solární elektrárny ve Španělsku), Bosch, VW (solární elektrárny v Německu) nebo Deutche Bahn (větrný park). V Česku o PPA uvažuje Škoda AUTA (větrný park).

Inovace a spolupráce

Mezi další změny, které lze očekávat od aktualizace obnovitelné směrnice, patří impuls ke spolupráci mezi členskými státy. Každý členský stát by měl do tří let od přijetí novelizované směrnice v účinnost založit alespoň jeden společný projekt zelené energetiky, na kterém se bude podílet s dalším členským státem.

Evropa také podpoří nástup nových forem energie z obnovitelných zdrojů, které jsou založeny na nebiologickém původu. V principu by mělo jít primárně o zelený vodík nebo syntetická paliva. Spotřeba těchto paliv bude započtena do podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé spotřebě.

Potřebnou změnou je také zlepšení využití biomasy. Nově by nemělo být podporováno spalování biomasy v rámci energetického využití odpadů, pokud nebudou splněny cíle odpadové legislativy na třídění odpadů.

Komentář vychází z verze získané koncem června 2021, v detailu se tedy může od zítra prezentovaného výstupu lišit.