Nová solární etapa: tisíce uchazečů se hlásí o podporu  na nové projekty

Nová solární etapa: tisíce uchazečů se hlásí o podporu na nové projekty

9. 3. 2021

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo výsledky tří předregistračních výzev Modernizačního fondu. V rámci testu investičního prostředí se přihlásilo 9 tisíc zájemců o podporu při výstavbě nových fotovoltaických elektráren, modernizace tepláren a projektů, které mají zefektivnit průmysl. Svaz moderní energetiky spolu se svými oborovými členy vítá výsledky jako klíčový impuls, který pomůže rozvoji obnovitelných zdrojů v Česku. 

Podle dat MŽP je největší zájem o podporu při přístavbě nových obnovitelných zdrojů v rámci programu RES+. Celkem bylo nabídnuto 8 359 projektů. Drtivá většina z nich jsou solární elektrárny. Více než polovina z projektů počítá s umístěním fotovoltaických panelů na budovách, téměř třetina jsou pozemní solární projekty například na bývalých brownfieldech. Objevili se také zájemci o zcela nové směry využití solární energie: 8 procent projektů v této výzvě připadá na agrivoltaiku a 1,4 procenta na vodní solární projekty. Mezi dalšími typy obnovitelných zdrojů jsou zastoupeny větrné elektrárny (zhruba 220 projektů) či malé vodní elektrárny (zhruba 150 projektů). V dalších dvou programech jde o projekty, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost českého průmyslu pomocí efektivního využití energie, a které zajistí dekarbonizaci teplárenství. 

„Devět z deseti projektů podaných do úvodní výzvy Modernizačního fondu patří solárním zájemcům. Jde o klíčový signál pro stát, že po téměř deseti letech stagnace fotovoltaiky začíná nová solární etapa. Česko má šanci dohnat ve využití obnovitelných zdrojů další evropské státy. Očekávané investice také podpoří růst ekonomiky a přinesou pracovní místa,” komentuje výsledky testovacího kola Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Právě fotovoltaika představuje nejlevnější typ projektů, které má Česko k dispozici pro snížení podílu uhlí v české energetice, a právě tyto projekty by měly být základem nové etapy obnovitelných zdrojů v Česku,” dodal Martin Sedlák.

Předregistrační výzva podle Svazu moderní energetiky potvrdila, že je v Česku zájem o výstavbu obnovitelných zdrojů a zejména fotovoltaických elektráren. Ministerstvo životního prostředí spustí ostrou výzvu ještě během května letošního roku. Do ní se budou moci přihlásit pouze projekty, které se objevily v předregistračním kole. Do ostrých výzev v následujících letech se budou moci hlásit i noví uchazeči.

Unikátní projekty nových řešení

Třetí nejzastoupenější technologií v programu RES+ byla agrofotovoltaika. S technologií chytře využívající synergii zemědělství a fotovoltaiky se přihlásilo téměř 700 projektů. Zájem žadatelů kontrastuje se skutečností, že v Česku dosud nebyla povolena ani jediná agrofotovoltaická instalace a dosud nebyla vypracována ani studie technického potenciálu agrivoltaiky na našem území.

„Máme zemědělce, kteří chtějí agrivoltaiku zkusit. Máme elektrotechniky, kteří ji dokáží zkonstruovat. Máme vědce, kteří chtějí přínosy agrivoltaiky zkoumat. Zájem je obrovský i přesto, že zákon klade investorům klacky pod nohy. Se svými záměry naráží u orgánů územního plánování a ochrany půdy, protože úředníci vidí za agrivoltaikou jen další druh stavby. Agrivoltaika je ale o něco dražší než obyčejná pozemní fotovoltaika právě proto, že část svého výkonu obětuje kvůli pokrytí co nejmenší plochy pole nebo louky. Vláda by měla zároveň se smysluplnou investiční podporou narovnat právní podmínky pro agrivoltaiku,” shrnuje Martin Madej, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Dlouhodobá stabilita

Výsledky předkola Modernizačního fondu podporuje také Solární asociace. „Naši členové připravili projekty, ve kterých se plánují ucházet o podporu pro nové střešní a zejména pozemní elektrárny. Jednoznačně se tak ukazuje, že byl v Česku hlad po rámcové podpoře pro nové velké instalace, kterou nenabízí Nová zelená úsporám nebo operační programy,” uvádí k pozitivnímu ohlasu na Modernizační fond Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. „Velké solární elektrárny na brownfieldech nám pomohou splnit cíle, které si Česko stanovilo i směrem k uhelnému útlumu, který bychom pouze s malými střešními elektrárnami nezvládli,” říká Jan Krčmář.

Nastavení předvídatelného a transparentního rozvoje obnovitelných zdrojů by však podle oborových opatření pomohlo, kdyby Česko vedle investiční podpory, kterou mohou získat zájemci z Modernizačního fondu, zavedlo také tržní provozní podporu prostřednictvím aukcí nových kapacit. Vytvořil by se tak stabilní systém, který pomáhá rozvoji solárních či větrných elektráren v Německu nebo sousedním Polsku.

„Českou vládu opakovaně upozorňujeme na výhody systému aukcí pro spotřebitele. Jde o nástroj, který může levně a efektivně zajistit splnění českého závazku výstavbou solárních parků na průmyslově znečištěných lokalitách. Aukce podporují i Svaz průmyslu nebo Svaz měst a obcí,” dodává Martin Sedlák.

Příležitostí pro nastavení technologicky neutrálních aukcí pro všechny typy obnovitelných zdrojů je aktuálně probíhající novela zákona o podporovaných zdrojích energie, u které proběhne během března druhé čtení. Vláda sice do sněmovny poslala paragrafové znění, které aukce umožňuje, ale to je jen pro vybrané technologie. Nejlevnější zdroj, solární energie, mezi nimi zahrnuta není.

 

Tisková zpráva MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20210305-Cesko-je-na-zmenu-energetiky-pripravene-ukazal-obrovsky-zajem-o-Modernizacni-fond-Zacatkem-dubna-odstartuji-prvni-ostre-vyzvy